Maatwerk en flexibiliteit stimuleren vrouwen om meer te werken

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten voor maatwerk en flexibiliteit om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Dat maakten zij gisteren bekend tijdens de slotconferentie van de Taskforce Deeltijd Plus.

 

De werkgeversorganisaties zijn blij met de conclusie van de Taskforce dat een cultuuromslag op het gebied van deeltijdwerken nodig is.
Wel wijzen ze de aanbevelingen van de Taskforce af om wettelijke randvoorwaarden hiervoor te scheppen.

De werkgeversorganisaties zijn van mening dat de verantwoordelijkheid voor meer uren werken primair bij de werknemer zelf ligt.
Werknemers kunnen hierover in goed overleg met hun werkgever afspraken maken.
MKB-Nederland en VNO-NCW willen bedrijven hiertoe stimuleren, door aandacht te vragen voor deeltijdwerken in personeelsbeleid, cao en nieuwe mogelijkheden voor flexibel werken.
Maar specifieke afspraken hierover blijven thuishoren op bedrijfsniveau.

Voorop staat dat een bedrijf de ruimte heeft om grotere (deeltijd)banen te creëren.
Iets wat voor het mkb niet altijd mogelijk is.
Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met vragen over deeltijdwerk, kunnen deze op de site van de MKB Servicedesk stellen.

De Taskforce Deeltijd Plus beveelt in haar eindrapport ‘De discussie voorbij’ een eenduidig wettelijk kader (zoals betaald verlof en een wettelijk recht op flexibele werktijden) met passende voorzieningen aan om vrouwen te stimuleren meer uren te werken. Ongeveer 70 procent van de vrouwen werkt nu in deeltijd, waarvan het overgrote deel 24 uur of minder.
Arbeid en zorg zijn volgens de Taskforce nog te slecht te combineren binnen de huidige organisatiecultuur.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!