Maatwerk en nieuwe mogelijkheden voor kavels Reek-Zuid

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Landerd

De gemeente Landerd heeft al meerdere jaren woon-werk kavels te koop op Reek-Zuid. Die locatie is circa 4 hectare groot en ligt aan de provinciale weg N324, bij de entree naar het dorp Reek.

Maatwerk en nieuwe mogelijkheden voor kavels Reek-Zuid

Mede door de economische crisis valt de vraag naar woon-werk kavels fors tegen. Daarom verkent de gemeente of er andere, bredere mogelijkheden zijn om Reek-Zuid te ontwikkelen.

Er wordt gekeken of er naast woon-werk kavels ook woningbouw en (kleine) bedrijven mogelijk zijn. Daarnaast zijn binnen de gemengde bestemming wat de gemeente Landerd betreft ook andere functies mogelijk, zoals dagrecreatie, verblijfsrecreatie, horeca, cultuur en ontspanning, bepaalde vormen van dienstverlening of perifere detailhandel. (Onder perifere detailhandel verstaan wij detailhandel die moeilijk inpasbaar is in bestaande winkelgebieden zoals bijvoorbeeld een tuincentrum of bouwmarkt).

Op deze locatie wil de gemeente geen zwaardere bedrijvigheid of veehouderij.

Oproep aan ondernemers

Vanaf heden gaat de gemeente Landerd in een marktverkenning op zoek naar lokale en regionale partijen die geïnteresseerd zijn in het realiseren van bedrijvigheid of woningbouw op Reek-Zuid. Ondernemers die interesse hebben kunnen contact opnemen met de gemeente. Met hen wordt dan bekeken wat een goede indeling van het gebied is, ook in relatie tot het type bebouwing, benodigd oppervlak, invloed op de omgeving en reeds aanwezige functies rondom het terrein.

Wijziging bestemmingsplan

Het streven is om vervolgens op basis van één of meerdere initiatieven het bestemmingsplan te wijzigen. Het bestemmingsplan wordt dus niet op voorhand al gewijzigd, maar het wordt maatwerk voor marktpartijen met een concrete ontwikkeling.

Wethouder Brands: “Ik kan mij goed voorstellen dat er binnen of buiten onze gemeente ondernemers zijn die, met de ruimere mogelijkheden, op deze locatie willen zitten. Het is een prachtige zichtlocatie aan de provinciale weg, het is al goed ontsloten en de riolering ligt er al. Ook voor woningbouw is de locatie prima geschikt, omdat het vlakbij de kern Reek ligt en grenst aan weilanden. Voor geïnteresseerde partijen gaan wij op deze locatie maatwerk leveren.”

Contact met de gemeente

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris Rogier Huizinga: telefoon: 0486- 458158 of e-mail: rogier.huizinga@landerd.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!