"Maatwerk noodzakelijk voor goede opvang stijgende AOW-leeftijd"

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB-Nederland

“Werkgevers hebben behoefte aan maatwerk in regelingen om ervoor te zorgen dat medewerkers de naar 67 verhoogde AOW-leeftijd ook daadwerkelijk halen. Thema’s als flexibele AOW of demotie moeten we daarbij niet uit de weg gaan."

"Maatwerk noodzakelijk voor goede opvang stijgende AOW-leeftijd"

Dat zei voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland afgelopen zaterdag in een uitzending van actualiteitenprogramma Een Vandaag.

De verhoging van de AOW-leeftijd is niet terug te draaien. Nederlanders worden ouder en linksom of rechtsom zullen we daarom langer moeten werken om de oude dag betaalbaar te houden. We werken nu al gemiddeld een dag per week voor de AOW en een dag per week voor ons aanvullend pensioen. “Daarbij is het zaak dat zo te organiseren dat iedereen gezond de eindstreep kan halen en uitval voorkomen wordt. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en kabinet”, aldus van Straalen.

Maatwerk

Binnen bedrijven en cao’s gebeurt al veel om het personeel langer fit en actief te laten blijven. In grotere ondernemingen is dat makkelijker te realiseren dan in kleine, waar vaak de eigenaar ook meewerkt. “Dat vraagt dus om maatwerk”, meent de mkb-voorzitter, die wijst op de ervaring die MKB-Nederland daarover heeft opgedaan in projecten als Duurzame Inzetbaarheid en het Vitaalste Bedrijf. “Maar werknemers moeten zelf ook zorgen voor een gezonde leefstijl en oog hebben voor de eigen kansen. De overheid kan helpen met ondersteunende maatregelen rond leven lang leren en bijvoorbeeld fiscaal.”

Langer blijven werken betekent ook dat we thema’s die lastige discussies oproepen niet uit de weg gaan, zoals demotie. “Nadenken over een functie waarin je op dat moment het beste tot je recht komt en past bij je levensfase mag geen taboe zijn.” Een flexibele AOW, waardoor werknemers toch wat eerder kunnen stoppen als het nodig is, is voor sommige groepen (denk aan zware beroepen) noodzaak. “Sommige branches luiden de noodklok omdat oudere werknemers arbeidsongeschikt uitvallen. Dit onderwerp vraagt wel een heel goede uitwerking. Zo mogen de kosten niet op het bord van de (mkb-)werkgever belanden”, aldus Van Straalen.

Financieel inzicht

Voor de groep werknemers die nu rond de 60 is, is de gestegen AOW-leeftijd dichterbij dan voor jongere generaties. Tegelijkertijd heeft deze groep vaak al voldoende financiële middelen dankzij aanvullend pensioen, dat vaak nog een eerdere pensioenleeftijd kent. Er is dus al premie betaald (meestal circa tweederde deel door de werkgever) om desgewenst wat eerder te kunnen stoppen. Niet iedereen weet dat ook. Met beter inzicht in de financiële situatie kunnen medewerkers hun toekomst beter plannen.

Onderzoek

Een Vandaag heeft in aanloop naar de uitzending samen met MKB-Nederland en MKB Servicedesk onderzoek gedaan onder werknemers en werkgevers over de AOW-leeftijd. Uit de peiling komt naar voren dat werkgevers de stijging te hard vinden gaan en een regeling missen voor zware beroepen. Ook vrezen sommigen voor extra kosten wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid omdat werknemers de AOW-leeftijd niet halen. Tot slot is er draagvlak voor de invoering van flexibel AOW.

Werknemers zijn bang dat ze de 67 jaar niet halen. De gestegen werkdruk en angst technologische ontwikkelingen niet bij te kunnen benen worden als oorzaken genoemd. Velen zeggen het eerlijker te vinden als de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan het aantal gewerkte jaren en niet aan de levensverwachting zoals nu.

Everts & Weijman Everts & Weijman

Beleef Groen, Geniet Groen