Maintenance sector loopt voorop op het gebied van innovatie

  • Maintenance
  • Bron: Dutch Institute World Class Maintenance

De Nederlandse Maintenance sector is een groeimarkt en is bereid substantieel te investeren in innovatieprojecten. De investeringsbereidheid lijkt zelfs hoger te zijn dan in andere sectoren.

Maintenance sector loopt voorop op het gebied van innovatie

Dit blijkt uit onderzoek onder de leden en in het netwerk van het Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM). Het onderzoek werd bekend gemaakt tijdens het vijfde jaarcongres van DI-WCM op 30 oktober in Breda.

“In de troonrede 2013 werd gesproken over een streefpercentage van 2,5 procent van het nationaal inkomen voor investeringen in R&D in de Nederlandse economie. Cijfers van het CBS uit 2008 laten een gemiddeld percentage van iets onder de 3 procent zien m.b.t. innovatie investeringen. Met een gemiddeld investeringspercentage van meer dan 5 procent in  Maintenance, scoort de onderhoudssector dus bovengemiddeld,” zo stelt ir. Lex Besselink, algemeen directeur van DI-WCM.

Meer dan een kwart van de respondenten verwacht tussen de 5 en 10 procent te investeren in innovatie en een kleine 7 procent zelfs meer dan 10 procent van het maintenancebudget. Slechts 11 procent van de respondenten verwacht minder dan 5 procent te investeren in innovatieprojecten. Het doel voor deze investeringen in innovatie is om het onderhoud van kapitaalintensieve goederen en installaties in onder andere de proces-, luchtvaart-, maritiem- en energie-industrie efficiënter en effectiever uit te voeren. Efficiënter en daardoor uiteindelijk goedkoper onderhoud draagt bij aan de versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse (maak-)industrie.

Groeimarkt maintenance

De maintenancesector is een groeimarkt. De resultaten van de NVDO Onderhoudskompas 2012 lieten al zien dat 70 procent van de bedrijven in Nederland verwacht dat de onderhoudsmarkt flink zal groeien. De jaarlijkse omzet in de maintenance sector strekt zich uit over een zestal sectoren – Vastgoed, Infra, Fleet, Proces, Manufacturing en Food Beverage & Farma -  en bedraagt op dit moment tussen de 30 en 35 miljard euro, circa 4 procent van het bruto binnenlands product (BBP). De sector biedt werkgelegenheid aan ongeveer 260.000 tot 300.000 beroepsprofessionals in talloze disciplines.

Deze verwachting is mede gebaseerd op het feit dat veel industriële objecten zijn gebouwd in de jaren vijftig en zestig. Nu nadert de komende tijd het einde van hun levensduur. Levensduurverlengend onderhoud is dan ook actueler dan ooit en de totale toegevoegde waarde van levensduurverlengend onderhoud wordt ingeschat op 1,9 miljard euro in 2020.

Arbeidsmarkt en overheidssteun

Door veel investeringen in onderhoudsinnovatie kan behalve kostenreductie ook de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor gespecialiseerde technische beroepen het hoofd geboden worden. Het onderzoek van DI-WCM toont de bereidwilligheid van de bedrijven om zelf te investeren in innovatie, zonder overheidssteun. De maintenance sector ziet het ook als eigen verantwoordelijkheid en onderdeel van het ondernemerschap. De Rekenkamer concludeerde in 2011 (Rapport Innovatiebeleid 28-09-2011) dat overheidsinvesteringen in innovatiebeleid niet leiden tot vergroting van het innovatief vermogen (van Nederland). Innovatie in de maintenance sector komt tot stand zonder financiële bemoeienis van de overheid.

Aandachtsgebieden

Gevraagd naar mogelijke aandachtsgebieden waarop met innovatie succes kan worden geboekt noemden de respondenten uit het DI-WCM onderzoek Condition Based Maintenance (CBM) met slimme sensoren, 3D technologie, augmented reality en robotica. Daarnaast worden innovaties in managementprocessen, asset management en Hands on Tool Time (HoTT) genoteerd.

Cross sectorale aanpak

Het aanpakken van innovatie door alle sectoren heen, de zogenaamde cross-sectorale aanpak heeft voor 92 procent van de maintenance professionals de voorkeur. De onderkenning van maintenance als eigen, kapitaalkrachtige sector betekent niet dat ook innovatie uitsluitend binnen de sector gedaan moet worden. Het delen van kennis en het voorkomen van tunnel denken op het eigen vakgebied zijn daarbij de belangrijkste toelichtingen.

Onderzoek

Voor het onderzoek werden vragenlijsten gestuurd naar ruim 900 organisaties die actief zijn in de maintenance sector. De respons van meer dan 10 procent levert geen representatief, maar wel een goed indicatief beeld op van de investeringsbereidheid in innovatie in de maintenance sector.

Meer informatie over World Class Maintenance:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!