Majeure opgaven in Gelderse gebieden en trends in mobiliteit

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Door het proces van cocreatie binnen de Omgevingsvisie zijn een aantal majeure gebiedsspecifieke opgaven naar voren gekomen, waarop de provincie Gelderland ‘alleen’ nooit een pasklaar antwoord heeft.

Majeure opgaven in Gelderse gebieden en trends in mobiliteit

Op 1 september 2014 zullen wij tijdens de netwerkbijeenkomst MOM Parade 2014 met belanghebbenden de verbinding leggen en samen op zoek gaan naar mogelijkheden en gezamenlijke acties.

Vragen die centraal staan tijdens de MOM Parade 2014 zijn: Wat zijn de grote ontwikkelingen in Gelderland en wat betekenen die voor de verschillende Gelderse gebieden? Heeft elk gebied een eigen dynamiek en vraagt dat om specifieke acties?

Majeure opgaven

Door hierop in te gaan willen we vaststellen wat de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zijn binnen de volgende majeure opgaven:

  • Stedelijk netwerk Arnhem - Nijmegen      
  • Stedelijk netwerk Stedendriehoek
  • Stedelijk netwerk Ede – Wageningen / Foodvalley
  • Gelderse Corridor                                   
  • Veluwe                                                 
  • Krimp Achterhoek

Mobiliteitstrends

De grote trends binnen mobiliteit – o.a. elektrisch rijden, gedragsbeinvloeding, openbaar vervoer, zelfsturende voertuigen – kunt u zien én ervaren. Mobiliteit is ook een thema dat voor iedere opgave relevant is en de verschillende opgaven met elkaar verbindt.

Bezoeken MOM Parade 2014

Bent u ondernemer, gemeenteraadslid, werkzaam bij een belangenorganisatie, wethouder of heeft u belangstelling als belanghebbende, meldt u dan vooral aan om deze bijeenkomst te bezoeken

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!