Makkelijker krediet voor kleinbedrijf in topsectoren

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: EIM/MKB en Ondernemerschap

Het kleinbedrijf in de topsectoren krijgt gemakkelijker krediet dan het kleinbedrijf in niet-topsectoren: 54% kreeg de gevraagde banklening volledig, tegen 31% in niet-topsectoren.

Makkelijker krediet voor kleinbedrijf in topsectoren

In het grootbedrijf is er opvallend genoeg geen verschil tussen topsector- en niet-topsectorbedrijven. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor Topsectoren 2012 van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in het kader van het Programmaonderzoek Topsectoren van het ministerie van Economische Zaken.

Risico-inschatting de reden

Redenen voor het niet of niet volledig kunnen aantrekken van de gezochte financiering is in verreweg de meeste gevallen de risico-inschatting door de beoogde financier. Dat geldt overigens voor andere bedrijven in nog iets sterkere mate dan voor topsectorbedrijven.

Grote verschillen tussen topsectoren

Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen topsectoren onderling, waar het gaat om het zoeken van bedrijfsfinanciering. In Agro & Food en Creatieve Industrie hebben veel bedrijven financiering gezocht, in High Tech, Chemie en Tuinbouw juist weinig. De doelen van de gezochte financiering verschillen niet veel tussen topsector- en andere bedrijven. Werkkapitaal staat op de eerste plaats, maar topsectoren noemen wel vaker "bedrijfsmiddelen" als bestemming. In topsectorbedrijven wordt ook vaker financiering gezocht voor investeringen.

Zie voor meer informatie het rapport Financieringsmonitor Topsectoren 2012 op de site van EIM/MKB en Ondernemerschap.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!