Manifest voor Bio-energiecentrale ondertekend

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: BZW

Vooraanstaande vertegenwoordigers van 8 Zeeuwse organisaties roepen de politiek op om subsidie mogelijk te maken voor de ombouw van een kolencentrale tot een energiecentrale die volledig draait op biomassa.

Manifest voor Bio-energiecentrale ondertekend

In 2011 bedroeg het aandeel duurzame energie in ons land nog 4,3%. Het kabinet heeft de ambitieuze doelstelling om dat percentage in 2020 te verhogen naar 16%. Duurzame elektriciteit vormt een belangrijk onderdeel van deze energiemix. Wanneer dit plan voor een Zeeuwse Bio-energiecentrale wordt verwezenlijkt, groeit de productie van duurzame elektriciteit direct met maar liefst 20%. En daarmee kan Nederland in haar duurzaamheidsdoelstellingen direct een flinke stap vooruit zetten.

Een ander belangrijk voordeel van het plan is de snelheid, waarmee de Nederlandse politiek haar doelstellingen kan bereiken. Geen andere vorm van duurzame energie is in een dergelijke omvang zo snel realiseerbaar: omdat alle infrastructurele voorzieningen al aanwezig zijn, kan de centrale vanaf 2016 volledig als biomassacentrale fungeren.

Brede steun noodzakelijk

Het plan wordt breed gesteund: niet alleen de Zeeuwse overheid, maar ook het bedrijfsleven en een belangrijke milieuorganisatie onderschrijven de mogelijkheden die dit project biedt voor een ondernemend, innovatief en duurzaam Zeeland.

Het manifest wordt ondertekend door:

  • Gemeente Borsele: burgemeester Gelok
  • BZW: de heer Swinkels
  • DOW Benelux: de heer Ruitenbeek
  • Provincie Zeeland: gedeputeerde Van Beveren
  • Zeeland Seaports: de heer Gilhuis
  • ZMf: de heer Van Mierlo
  • EPZ: de heer Louter
  • DELTA: de heer Verhagen

Zonder subsidie is het onmogelijk een dergelijk project te realiseren. Helaas voldoet het voorstel niet aan de huidige subsidiecriteria. Door de ondertekening van het manifest hopen de acht Zeeuwse organisaties de politiek te kunnen overtuigen van het belang om subsidie beschikbaar te stellen voor de grootschalige opwek van elektriciteit met biomassa.

Innovatief

Het project is bijzonder innovatief, gezien het hoge rendement, de schaalgrootte, de koppeling met de biobased economy en een geavanceerde rookgasreiniging die voldoet aan de strengste EU-normen. De geplande centrale kent een regelbare capaciteit van 75-350 MW, met een productie van 2,2 TWh per jaar. Ter vergelijking: dit is gelijk aan de capaciteit van de helft van alle windmolens op land in 2011. Maar liefst 630.000 huishoudens zouden hiermee kunnen worden voorzien van duurzame energie.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!