Mariniers mogen oefenen in Zeeuwse terreinen Staatsbosbeheer

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

Staatsbosbeheer en Defensie sloten op 17 december 2014 een overeenkomst tot samenwerking af voor militaire oefeningen.

Mariniers mogen oefenen in Zeeuwse terreinen Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer en Defensie sloten op woensdag 17 december 2014 een samenwerkingsovereenkomst af voor het gebruik van elf Zeeuwse terreinen voor militaire oefeningen.

Diverse terreinen

In nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland zijn terreinen geselecteerd waar militairen kunnen oefenen, passend bij de eigenschappen van die terreinen. Het gaat om Boswachterij Westenschouwen, Westerban/Meeuwenduinen, Vliegveld Haamstede, Schotsman, Haringvreter, Goudplaat, Manteling van Walcheren, Zuidwestkust Walcheren, Rammekenshoek, Poelbos en Braakman. De Provincie heeft erop toegezien dat er uitsluitend afspraken zijn gemaakt die de gebieden niet schaden.

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne

De overeenkomst is een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. De militairen kunnen al vanaf 1 januari 2015 gaan oefenen in Zeeland. Het gaat dan vooral om lichte oefeningen en bivak; eventuele voertuigen moeten op de openbare weg blijven. Ook houdt Defensie rekening met medegebruik van de terreinen, voor bijvoorbeeld wandelen, fietsen, paardrijden en scouting. Staatsbosbeheer en Defensie informeren elkaar daarom ook actief over oefenprogramma’s en recreatieve evenementen. Dat past binnen de drie pijlers die Staatsbosbeheer nastreeft: beschermen, beleven en benutten van de Nederlandse natuur.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!