Maritiem beroepsonderwijs bundelt krachten

 • Logistiek & Vervoer
 • Bron: Scalda

De Nederlandse maritieme sector behoort tot de internationale top, maar om daar te blijven zijn meer en goed opgeleide vakmensen nodig. Om deze uitdaging aan te pakken, bundelen alle aanbieders van maritiem beroepsonderwijs in Nederland hun krachten middels het teken van een intentieverklaring. Dat meldt Scalda.

Maritiem beroepsonderwijs bundelt krachten

De focus van deze samenwerking ligt op het versterken van een aantrekkelijke en duurzame opleidingsinfrastructuur voor de maritieme sector middels een intensieve samenwerking en afstemming tussen onderwijsinstellingen.

Unieke samenwerking

De samenwerking tussen de instellingen is in meerdere opzichten uniek. Uniek doordat de samenwerking gaat over de hele maritieme beroepskolom van vmbo tot hbo, uniek omdat de maritieme beroepsopleidingen mensen opleiden voor een nationale en internationale arbeidsmarkt en uniek omdat álle reguliere Nederlandse maritieme beroepsopleiders deelnemen aan de samenwerking.

Het belang van maritiem onderwijs

Het maritiem onderwijs is een belangrijke schakel in de maritieme keten. Hier worden de medewerkers opgeleid die zorgdragen dat de maritieme sector ook de komende decennia internationaal aan de top blijft. Met 23,3 miljard euro toegevoegde waarde, 271.500 arbeidsplaatsen en 17.200 bedrijven is het een sector die er toe doet voor Nederland. De maritieme sector omvat de zeevaart en binnenvaart, marine, visserij, offshore, waterbouw, maritieme toeleveranciers, scheeps- en jachtbouw, maritieme dienstverleners, havens, watersportindustrie en kennis- en onderwijsinstellingen.

Doelstellingen samenwerking

De samenwerking heeft de volgende doelstellingen:

 1. Verbeteren van doorstroom

  Instroombevordering op vmbo, mbo en hbo, ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en aansluiting tussen opleidingsniveaus;
 2. Verbeteren van lesaanbod en toetsing

  Onderwijsontwikkeling en - vernieuwing, ontwikkeling van examinering, het doen van onderzoek en inzet op Leven Lang Ontwikkelen;
 3. Verbeteren van docenten

  Professionalisering van docenten en aantrekken van nieuwe docenten;
 4. Verbeteren van samenwerking

  Gezamenlijk optrekken in de samenwerking met overige partners zoals overheden en bedrijfsleven;
 5. Verbeteren van toekomstbestendigheid

  Gezamenlijk de doelmatigheid van het maritiem onderwijs monitoren, kansen verkennen en expertise delen met een focus op kwaliteit en instandhouding van een duurzame maritieme onderwijsinfrastructuur.

Betrokken onderwijsinstellingen

De hbo onderwijsinstellingen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband en hiermee gezamenlijk een breed portfolio van specifieke maritieme beroepsleidingen op het gebied van varen, maken en havens aanbieden zijn HZ University of Applied Sciences , NHL Stenden – Maritiem Instituut Willem Barentsz, Rotterdam Mainport Institute (HR / STC Group) en de Hogeschool van Amsterdam. Namens het mbo nemen ROC Nova College , Scalda - Maritiem en Logistiek College De Ruyter, De Ruyter Noorderpoort, ROC Friese Poort, ROC Kop van Noord-Holland - Nautisch College en STC mbo college deel en namens het vmbo zijn dat de Dunamare Onderwijsgroep, Maritieme Academie Harlingen, Maritiem College IJmuiden, STC vmbo college en het Berechja College.

Meer informatie over Scalda:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!