Marketing Impuls Toerisme Overijssel

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme

Vanuit het motto ‘samen sterk’ werken de Overijsselse RBT’s, Bureau Hanzesteden en het GOBT samen het stimuleren van de vrijstijdseconomie.

De drie partijen hebben dit jaar samen gewerkt aan een meerjarenstrategie om meer bezoekers aan te trekken en de bestedingen in de vrijetijdseconomie te stimuleren. De initiatiefnemers willen dit doen door doelgroepgericht in te spelen op de wensen van kansrijke segmenten. Vanuit een gezamenlijk kader de mogelijkheden onder de aandacht brengen van doelgroepen als de vijftigplussers en gezinnen met kinderen.

Uitgangspunt voor MITO is samenwerking in een efficiënte en effectieve toeristische marketingketen voor Overijssel. De vrijetijdssector is immers een belangrijke pijler van de economie, belangrijk voor bezoekers en bewoners. RBT’s en GOBT willen daarom inzetten op regiomarketing en doelgroepcampagnes met daaraan gekoppelde profilering van regiomerken en thema’s.

De ambitie is om met de marketingimpuls het totale marktaandeel van Overijssel op de binnenlandse markt te laten stijgen van de huidige 8 naar 10% van alle binnenlandse vakanties. Dit najaar loopt een proefproject met twee beursdeelnames, waaronder deze maand in Brussel op de 50Plus beurs Zenith. Voor 2011 wordt nu een gezamenlijk uitvoeringsplan opgesteld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!