Markt heeft vertrouwen in Westerschelde Container Terminal (WTC)

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Zeeland Seaports

Diverse internationale marktpartijen onderkennen de, thans nog ongebruikte, potentie van Vlissingen als unieke aanloophaven voor de grootste containerschepen.

Markt heeft vertrouwen in Westerschelde Container Terminal (WTC)

Dat is de voorlopige uitkomst van de marktconsultatie uitgevoerd door havenbedrijf Zeeland Seaports.
Aanleiding van de consultatie was het verbreken van het recht op exclusiviteit voor PSA Antwerp als beoogd terminaloperator voor de WCT.
Diverse internationale marktpartijen onderkennen de, thans nog ongebruikte, potentie van Vlissingen als unieke aanloophaven voor de grootste containerschepen. Dat is de voorlopige uitkomst van de marktconsultatie uitgevoerd door havenbedrijf Zeeland Seaports.
Aanleiding van de consultatie was het verbreken van het recht op exclusiviteit voor PSA Antwerp als beoogd terminaloperator voor de WCT.

Het diepe vaarwater met directe toegang tot open zee wordt als zeer waardevol gezien. De goede nautische toegankelijkheid stelt de haven in staat om de voortgaande schaalvergroting in de containerindustrie te faciliteren. Samen met de beschikbare achterlandverbindingen geeft dit Vlissingen een uitstekende uitgangspositie.
In gesprekken met diverse containerterminalexploitanten heeft Zeeland Seaports te horen gekregen dat meerdere partijen serieus geïnteresseerd zijn in exploitatie van de WCT maar dat zij eerst het prille herstel van de containermarkt verder willen afwachten voordat tot nieuwe investeringen wordt overgegaan.

Kansrijke locatie voor containeractiviteiten
Uit de consultatie en uit eerdere onderzoeken is ook naar voren gekomen dat Europese en Aziatische containerterminalexploitanten het Rijn-Scheldebekken als belangrijkste centrum zien voor de verdere ontwikkeling van grootschalige containeractiviteiten. Te midden van de machtsconcentraties van containerterminals in Nederland en België, wordt Vlissingen als kansrijke locatie gezien. Er bestaat een groep van partijen die graag een belangrijke positie op de Europese containermarkt wil verwerven. Zij zien de grote potentie van de haven van Vlissingen, met haar binnenvaartverbindingen, om het Europese achterland op een duurzame en multi-modale manier te bedienen.

Gesteund door de gunstige ontwikkelingen in 2010 en de verwachtingen voor de komende decennia bestellen rederijen al weer nieuwe ultra large container ships en het aantal aanloophavens in Noordwest Europa, dat daarvoor geschikt is, is beperkt. Bovendien zal de containermarkt verder groeien. De capaciteit in onze omgeving zal niet voldoende zijn om deze marktgroei te kunnen faciliteren.
Dit biedt uitstekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Westerschelde Container Terminal.

Op basis van de huidige contacten met containerterminalexploitanten heeft Zeeland Seaports deze week de provincie dan ook verzocht de MER en inpassingsprocedure die in mei is stopgezet, weer in gang te zetten op het moment dat de feitelijke contractering van een nieuwe klant aan de orde is.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!