Marktplaats voor biomassa in aanbouw

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Economische Impuls Zeeland

In nauwe samenwerking werken NV Economische Impuls Zeeland en Zeeland Seaports op dit moment hard aan de opzet van een marktplaats voor biomassa. De virtuele marktplaats zal naar verwachting vanaf eind 2012 worden ingezet als hulpmiddel om vraag en aanbod van biomassastromen met elkaar te verbinden.

Marktplaats voor biomassa in aanbouw

De regio betrokken

Bij de opzet en uitvoering van de biomassamarktplaats worden regionale bedrijven en organisaties nauw betrokken. Op 13 januari en 16 maart 2012 zijn daartoe in het Ondernemingshuis in Middelburg twee bijeenkomsten georganiseerd. In levendige discussies werden de mogelijke opzet, functionaliteiten en exploitatie van de biomassamarktplaats doorgesproken. Nut en noodzaak voor de biobased economy werden onderstreept: “Een marktplaats kan een vliegwieleffect geven.” en “De biomassamarktplaats kan verlichting bieden om reststromen een goede herbestemming te geven”. Maar ook werden twijfels uitgesproken of de marktplaats in de praktijk zal werken: “Is er wel marktimperfectie?” en “Veel stromen moeten eerst nog bewerkt worden voordat ze gebruikt kunnen worden. Een marktplaats houdt hier onvoldoende rekening mee”. Inmiddels is een ruwe outline van de marktplaats gereed, mede gebaseerd op de output van deze bijeenkomsten. De bouw van de webtool zal begin mei van 2012 start gaan.

Exploitatie webtool

Zeeland Seaports en Impuls gaan de marktplaats niet zelf exploiteren. Dat is niet de core business van beide organisaties. De webtool zal daarentegen vrij te gebruiken zijn door private partijen door uitgifte van een vrije licentie. De tool kan door deze partijen zelf worden aangepast, een eigen look en feel krijgen en indien gewenst gedifferentieerd worden naar type biomassa of toepassing. Daarnaast wordt gestimuleerd dat de exploitatie actief wordt opgepakt door één of mogelijk meerdere geïnteresseerde brede biobased gremia en/of onafhankelijke partij(en). Denk bijvoorbeeld aan Biopark Terneuzen, Groen Gas Nederland of Bio Base Europe. Het komende half jaar zal hierover meer duidelijkheid ontstaan.

Internationaal gedragen

De bouw van de biomassamarktplaats wordt ondersteund door het Europese Interreg-programma IVC – via de projecten BIOMAP en Grenzenloze Logistiek – en door de provincie Zeeland. Daarbij wordt samengewerkt met organisaties uit Vlaanderen, de Zweedse regio Skaraborg en de regio Emilia Romagna in Italië. Ook wordt kennis uitgewisseld met betreffende regio’s over duurzame toepassing van biomassa. Zo is men in Skaraborg wereldwijd koploper met de inzet van biogas in bussen en vrachtwagens en in het vloeibaar maken van biogas. In het najaar van 2012 zal een werkbezoek plaatsvinden aan de Zweedse regio. Bijkomend voordeel van de samenwerking met de andere regio’s is het delen van de kosten om de marktplaats te bouwen.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar laurensmeijering@impulszeeland.nl .

Meer informatie over Economische Impuls Zeeland, N.V.:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!