Match Making Event!

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Food Valley

Energy & Vitality for the ageing: the nutritional factor

Match Making Event!

Dit Match Making Event zal gehouden worden op 5 maart 2010 te Wageningen van 13.00 tot 17.00 in het WUR Forum gebouw (Gebouw 102), VIP-rooms 031 & 034, Droevendaalsesteeg 2, 6708 PB Wageningen.

Het doel van de meeting is dat de betrokken kennisinstellingen samen met het bedrijfsleven komen tot een samenhangende invulling (ongeveer 8 AIO projecten) rond de onderwerpen zoals geschetst in onderstaande beschrijving van het voorgestelde programma en zoals tevens te lezen is op de STW website www.stwplatform.nl/nl/programma-initiatief. Daarnaast is het de bedoeling om te verkennen welke bedrijven of instellingen geïnteresseerd zijn in deelname in de gebruikerscommissies van de verschillende projecten en wat uw bijdrage daaraan kan zijn: in-kind en/of cash.

De mogelijke thema’s van onderzoek zullen worden ingeleid door onderzoekers van de betrokken kennisinstellingen, waarna gezamenlijk gediscussieerd zal worden om onderwerpen bij te schaven of concreter te definiëren. In de daarop volgende maand zullen de onderwerpen verder ingevuld dienen te worden, zodat op 6 april 2010 een uitgewerkt programmavoorstel bij STW kan worden ingediend.

In verband met ruimte en de catering zouden we graag vernemen of u van plan bent om te komen. Ook als u verhinderd bent maar wel interesse heeft om bij invulling betrokken te worden kunt u zich richten tot Harry Wichers, harry.wichers@wur.nl.
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!