MBO-onderwijs in Regio Food Valley scoort op relevantie

  • Onderwijs & Training
  • Bron: VNO-NCW Midden

In een recent verschenen rapport van de Maastricht University staat positief nieuws over de doelmatigheid van het MBO in regio Food Valley. De regio kent vier MBO instellingen: ROC A12, Groenhorst, ROC Rijn-IJssel en MBO Amersfoort.

MBO-onderwijs in Regio Food Valley scoort op relevantie

In het rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt is met betrekking tot de doelmatigheid van het opleidingsaanbod van het MBO uitsluitend gekeken naar de arbeidsmarktrelevantie. Voor berekening van de doelmatigheid is een reeks van indicatoren gebruikt die verband houden met de gerichtheid van de opleiding op de eigen regio, de arbeidsdeelname van schoolverlaters, de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de match tussen opleiding en werk.

Kwantitatieve aansluiting

Voorts is er in het rapport gekeken naar de kwantitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, waarbij de aandelen van opleidingsrichtingen in de arbeidsmarktinstroom van schoolverlaters zijn vergeleken met de aandelen van deze opleidingsrichtingen in de werkzame beroepsbevolking.

Arbeidsmarktrelevantie

In het oosten scoort Food Valley zeer goed met de arbeidsmarktrelevantie van het opleidingsaanbod, gevolgd door IJssel-Vechtstreek en de Achterhoek. Zo is het aanbod van schoolverlaters MBO techniek (26%) in Nederland beduidend lager dan het aandeel techniek in de totale werkzame beroepsbevolking op MBO-niveau (36%). Voor sociaal-cultureel wordt meer opgeleid (30%) in vergelijking met de werkgelegenheid (19%). Dit geeft aan dat steeds meer MBO’ers voor sociaal-culturele in plaats van technische opleidingen kiezen.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!