Meer aandacht voor sociale innovatie dringend gewenst

  • Innovatie & MVO
  • Bron: TNO

Sociale innovatie blijkt goed voor de bedrijfsresultaten. Het is daarom jammer dat de mate waarin Nederlandse organisaties actief zijn op het gebied van sociale innovatie door de jaren heen weinig is veranderd.

Meer aandacht voor sociale innovatie dringend gewenst

Meer aandacht voor sociale innovatie is dringend gewenst. Deze conclusie trekt TNO na een analyse van de resultaten van Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2008 en 2010.

TNO heeft gekeken naar vier deelaspecten van sociale innovatie: strategische oriëntatie, slimmer organiseren, flexibel werken en product-marktverbetering. Uit de analyse is naar voren gekomen, dat ongeveer 10% van de organisaties uit het WEA-onderzoek te beschouwen zijn als sociaal-innovatieve koplopers. Dit wil zeggen dat zij goed tot zeer goed bezig zijn op de deelaspecten strategische oriëntatie en product-marktverbetering. Kleinere organisaties leggen zich vaker toe op flexibel werken, terwijl grotere organisaties meer het accent leggen op strategische oriëntatie en slimmer organiseren. Sociaal-innovatieve organisaties zitten naar verhouding vaak in de zakelijke en financiële dienstverlening en weinig in de bouwnijverheid en de overheid.

Uit de analyses van TNO komt naar voren dat slimmer organiseren vergeleken met 2008 in 2010 steeds belangrijker wordt bij het bepalen van de organisatieprestatie en dat product-marktverbetering de belangrijkste ‘driver’ is achter innovatiepraktijken. Echter, de analyses tonen ook dat het effect van sociale innovatie op organisatieprestatie als geheel is afgenomen ten opzichte van 2008. Wel rapporteren sociaal-innovatieve organisaties betere organisatieprestaties dan niet sociaal-innovatieve organisaties. De koploperorganisaties vertonen een voorsprong op tal van terreinen op het gebied van HRM vergeleken met de niet-sociaal innovatieve organisaties.

De volledige resultaten van het onderzoek kunnen gelezen worden in het artikel ‘Sociale innovatie in Nederland: stilstand is achteruitgang’ (Tijdschrift voor HRM, 2012, nr. 1), dat op woensdag 21 maart is uitgebracht.

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!