Meer banen beschikbaar Twente

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio Twente

De vacaturemarkt in Twente trekt weer aan. In februari waren er 400 vacatures meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er 4.500 openstaande vacatures in Twente.

Meer banen beschikbaar Twente

Dit blijkt uit landelijke economische groeicijfers. De sectoren industrie en handel in Twente kennen de grootste vacaturegroei. Duidelijk is dat de vervangingsvraag voor de toename van de vacatures zorgt. Niet alle sectoren kennen een vacaturegroei: overheidsectoren en door de overheid gefinancierde sectoren blijven achter.

Myra Koomen, voorzitter van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “Een direct effect van een aantrekkende vacaturemarkt is dat mensen van werk naar werk gaan. Ze hoeven daardoor niet tijdelijk of langdurig een beroep op een uitkering te doen. Aan werkgevers wordt gevraagd om op de openvallende plaatsen ook werklozen aan te nemen.”

Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor dat:

•De werkloosheid is lager dan vorig jaar, maar daalt seizoensmatig nog niet. Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden (NWW, werklozen) in Twente is in februari 2011 licht gestegen ten opzichte van de vorige maand, maar is wel 600 personen lager dan een jaar geleden. Het percentage geregistreerde werklozen (NWW percentage) daalde in Twente vergeleken met vorig jaar van 8,7% naar 8,2%
•De werkloosheid onder jongeren daalt in Twente harder dan in Nederland. De werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar concentreert zich op (een combinatie van) lage opleidingsniveaus en hoogste leeftijdscategorie (23 – 27 jaar). De daling van jeugdwerkloosheid komt vooral voort uit een lagere instroom.
•Er zijn minder WW-uitkeringen dan vorig jaar: een daling in februari na eerdere seizoensstijging.
Het aantal uitkeringen ligt op een lager niveau dan een jaar geleden (-3,2%)., een aanwijzing dat de arbeidsmarkt verbetert.
•Aantal jongeren met een WIJ uitkering is lager dan vorig jaar. Het aantal WIJ-uitkeringen daalt en is in februari 2011 ten opzichte van juli vorig jaar 10% lager.
Arbeidsmarktmonitor

Het doel van de maandelijkse arbeidsmarktmonitor is om een beeld te krijgen van de actuele stand van zaken van de arbeidsmarkt in Twente. De monitor is recent vernieuwd. Via diverse grafieken afgewisseld met conclusies en prognoses wordt de ontwikkeling in Twente vergeleken met de landelijke ontwikkeling. In de bijlage zijn de aantallen op de onderwerpen voor de afzonderlijke gemeenten vermeld.
Regio Twente brengt de monitor maandelijks uit in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs, Werk en Inkomen). De volgende arbeidsmarktmonitor verschijnt aan het eind van de volgende maand.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!