Meer bedrijfsactiviteiten naar buitenland door technologische industrie.

  • Technologie
  • Bron: FME/CWM

Uit een enquete van FME blijkt dat steeds vaker onderdelen van bedrijfsactiviteiten van de technologische industrie worden verplaatst naar het buitenland.

Meer bedrijfsactiviteiten naar buitenland door technologische industrie.

De globalisering van de technologische industrie raakt in een stroomversnelling. FME-voorzitter Jan Kamminga: “Het herstel van de Nederlandse economie wordt gedragen door de export, waaraan onze industriële bedrijven een aanzienlijke bijdrage leveren. Onze bedrijven opereren in een steeds verder globaliserende wereld en verplaatsen ook steeds meer bedrijfsactiviteiten naar het buitenland. Dat heeft dat gevolgen voor de economische activiteit in Nederland en stelt eisen aan onze flexibiliteit.”

De enquête is gehouden in de aanloop naar het FME Jaarcongres 2010: ‘De motor van economisch herstel. De technologische industrie als werkgever, innovator en exporteur’, vandaag in Nijkerk. De resultaten dienen als uitgangspunt voor het debat dat FME-voorzitter Jan Kamminga samen met Philips-bestuursvoorzitter en -CEO Gerard Kleisterlee zal voeren met de aanwezige ondernemers en stakeholders.

Uit de enquête blijkt dat een derde van de bedrijven in de technologische industrie plannen heeft om op korte termijn activiteiten te verplaatsen naar het buitenland. Daarbij worden loonkosten door 80 procent als doorslaggevende beweegreden genoemd. De nabijheid van de afzetmarkt en de beschikbaarheid van personeel ter plaatse zijn ook belangrijke redenen voor verplaatsing van activiteiten. 

In Nederland zelf wordt het personeelsbestand, ondanks de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, steeds meer ingevuld met flexibele arbeidskrachten. Driekwart van de respondenten op de FME-enquête geeft aan daarvoor te kiezen, nu hervorming van het ontslagrecht en de ww uitblijven. Een derde van de ondernemers in de technologische industrie neemt geen nieuw vast personeel aan. Meer dan de helft kiest voor procesinnovatie, waardoor er minder mensen nodig zijn.

 

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!