Meer bedrijven zoeken financiering; minder kans op succes

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB

Onderzoek van EIM laat zien dat in 2009 één op de vier mkb-bedrijven op zoek is geweest naar aanvullende financiering.

Meer bedrijven zoeken financiering; minder kans op succes

45 procent van deze bedrijven is er in geslaagd financiering te vinden.
Dit percentage bedroeg in 2008 nog 72 procent, maar toen zocht één op de vijf bedrijven financiering. Voor starters lag de kans op succes bij het verkrijgen van financiering in 2009 slechts op 26 procent.

De belangrijkste bron van financiering voor mkb-bedrijven is bancair krediet.
87 procent vindt hier de benodigde middelen. Het eigen vermogen van het bedrijf vormt echter een belangrijk criterium voor verstrekking van het krediet.
Maar het eigen vermogen in het mkb staat onder druk.

34 procent van de bedrijven meldt een krimpend eigen vermogen te hebben.
Het gebruik van overheidsregelingen neemt toe: 11 procent van de ondernemingen geeft aan gebruik te maken van de overheidsregelingen als één van de financieringsbronnen.

Vraag naar financiering neemt af
Ondernemers melden voor het eerste half jaar van 2010 minder behoefte te hebben aan kapitaal dan voor het eerste half jaar van 2009.
De vraag naar financiering voor het komende half jaar valt terug van 17 procent voor 2009 naar 13 procent voor 2010.
De bouwsector laat een opvallende afwijking zien.
In deze sector is sprake van een blijvende vraaguitval naar financiering.
In 2008 zocht nog 24 procent van de bouwbedrijven (aanvullende) financiering, in 2009 16 procent en voor het eerste half jaar van 2010 voorziet slechts 8 procent van de bedrijven in deze sector behoefte te hebben aan kapitaal.
Eveneens wordt een sterke daling waargenomen in de sector financiële instellingen.
Deze sector valt voor het komende half jaar terug van 24 naar 9 procent.

Op dit moment zijn er in Nederland 830.000 bedrijven actief. Van deze bedrijven behoren er 820.000 (99 procent) tot de groep middelgrote en kleine bedrijven. Die bedrijven bieden werk aan ruim vier miljoen personen, realiseren 43 procent van de totale afzet en 49 procent van de bruto toegevoegde waarde.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!