'Meer belastingbevoegdheden gemeenten is onwenselijk'

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: mkb

MKB-Nederland en VNO-NCW zien niets in het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) om, in het kader van de belastingherziening, de gemeentebelastingen te verhogen en de rijksbelastingen op arbeid te verlagen.

'Meer belastingbevoegdheden gemeenten is onwenselijk'

De Rfv wil ook geen begrenzing van de lokale lasten. De ondernemersorganisaties willen dit juist wel. Volgens hen is er lastenverlichting nodig en geen verschuiving van belastingen, want dat leidt niet tot meer groei en banen.

Geen enkele disciplinerende werking

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat de macronorm, die een grens stelt aan de totale OZB-opbrengst van alle gemeenten gezamenlijk, moet worden afgeschaft. Deze algemene norm heeft namelijk geen enkele disciplinerende werking op individuele gemeenten, aldus de ondernemersorganisaties. Zij bepleiten een micronorm, waardoor een gemeente de lasten niet harder mag laten stijgen dan met het inflatiepercentage, waarbij correcties voor volume-effecten zoals nieuwbouw zijn uitgezonderd.

OZB bedrijfspanden stijgt enorm

Dat zo'n micronorm hard nodig is, illustreert de enkele dagen geleden verschenen Monitor lokale lasten van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Uit die monitor blijkt dat er gemeenten zijn waarin de OZB-opbrengst van bedrijfspanden substantieel stijgt. In sommige gevallen met 10 tot 15, 19 en zelfs 29 procent, aldus de ondernemersorganisaties.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!