home » nieuws » Bouw »

Meer dan 4.000 nieuwe woningen Overijssel

  • Bouw
  • Bron: Provincie Overijssel

De woningbouw in Overijssel staat er goed voor.

Meer dan 4.000 nieuwe woningen Overijssel

In 2010 werden in totaal bijna 4.000 woningen gebouwd. Landelijk gezien staat Overijssel daarmee op de vierde plaats, in verhouding tot 2009. Meer dan 50% van de nieuwe woningen is gerealiseerd binnen de bestaande steden en dorpen (binnenstedelijk). Daarnaast hebben vrijwel alle gemeenten een duurzaamheidsloket ingesteld en hebben 17 gemeenten een regeling om energiebesparings-maatregelen te stimuleren, in de vorm van een lening of subsidie. Alle gemeenten hebben een visie op Wonen, Zorg, Welzijn en een bijpassend uitvoeringsprogramma.

Prestaties
De provincie heeft begin 2010 zijn met alle Overijsselse gemeenten prestatieafspraken gesloten voor de periode 2010 tot 2015. Uitgangspunt hiervoor is de ambitie van de provincie om in Overijssel een gevarieerd woonmilieu aan te bieden dat aansluit bij de lokale behoefte. Dan gaat het om nieuwbouw en om herstructurering. Prioriteit heeft het binnenstedelijk bouwen. De prestatieafspraken zijn daarop toegesneden. De afspraken gaan niet alleen over het aantal woningen en binnenstedelijke vernieuwing, maar ook over wonen, zorg en welzijn, collectief particulier opdrachtgeverschap en duurzaamheid en energie.

Gemeenten rapporteren ieder jaar over de stand van zaken. Gedeputeerde Staten leggen de belangrijkste resultaten nu voor aan Provinciale Staten. De resultaten hebben niet alleen betrekking op het aantal gebouwde woningen per gemeente, maar ook op prestaties in de sfeer van wonen, zorg en welzijn, collectief particulier opdrachtgeverschap, bodemsanering en geluidssanering. De provincie stelt op basis van de prestaties in het afgelopen jaar circa 14 miljoen euro beschikbaar voor het jaar 2011.

In 2012 worden de prestatieafspraken indien nodig bijgesteld, via de zogenaamde Mid term review. De rapportage over 2010 vormt de aanzet voor de eerste gesprekken. De provincie heeft in het nieuwe coalitieakkoord uitgesproken de prestatieafspraken en de bijpassende werkwijze voort te willen zetten, om zo haar ambities voor Overijssel waar te maken.

Energieafspraken succesvol
Voor de prestaties op het gebied van energie en duurzaamheid heeft de provincie tot en met 2014 in totaal 14,8 miljoen euro beschikbaar gesteld als cofinanciering voor gemeenten. Die kunnen daarmee energiebesparing bij particulieren stimuleren door het instellen van een energieloket, een lening- of subsidieregeling voor energiebesparing en de bouw van demonstratiewoningen. De Overijsselse aanpak is zeer succesvol: geen enkele andere provincie heeft zoveel gemeenten met een energieloket en energiebesparingsregeling. Met vier gemeenten die voorop lopen heeft de provincie een convenant gesloten om hen te ondersteunen in hun ambities sneller energiebesparing te realiseren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!