Meer en betere technici in Twente door Techniekpact

  • Technologie
  • Bron: Regio Twente

Op maandag 25 februari is door Regiovoorzitter Peter den Oudsten namens overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek in Twente het 'Techniekpact Twente' aangeboden aan minister Kamp.

Meer en betere technici in Twente door Techniekpact

Met dit Techniekpact sluit Twente een partnership met het Kabinet om gezamenlijk te werken aan een bèta-impuls voor technologisch Twente. Twente is een grote kennisintensieve hightech regio met een stijgende behoefte aan bètatechnisch talent. Door samenwerking tussen alle partners en een geïntegreerde focus op techniek in onderwijs én bedrijfsleven moet het 'Techniekpact' leiden tot een optimaal bèta-klimaat en tot meer en betere technici. Den Oudsten benadrukt: "Twente als hightech regio draagt bij aan een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt technieksector".

Het pact bestaat uit samenhangende acties, gericht op de hele arbeidskolom; van herintreders tot promovendi. Het pact is een uitvloeisel van de 'Human Capital Agenda Twente'. Daarin hebben ondernemers, regionale overheid, onderzoek en onderwijs in 2012 afspraken gemaakt over een gezamenlijke investering in bètatalent. Het Kabinet heeft in het regeerakkoord een bedrag van bijna 400 miljoen gereserveerd waarmee een impuls wordt gegeven voor meer bèta-leraren en techniek in het basisonderwijs. Dit doet Twente in navolging van Eindhoven die op 22 januari een techniekpact hebben aangeboden.

Hogere instroom techniekopleidingen

Twente laat met dit Techniekpact zien dat het Kabinet voor het uitvoeren van de landelijke ambities kan rekenen op Twente. In Twente liggen kant en klare plannen om de techniek instroom te verhogen. In de afgelopen jaren zijn al goede resultaten geboekt door een hogere instroom in het techniek onderwijs. Zo kent Saxion dit opleidingsjaar bijvoorbeeld al 20% meer techniekstudenten ten opzichte van het vorige jaar. Het is van belang om op deze weg door te gaan. Twente heeft de ambitie om een open hightech omgeving te worden met nieuwe ideeën en ervaringen van bètastudenten en professionals uit heel Nederland - en van over de hele wereld - die bijdragen aan innovatie en economische groei. Om in de toekomst over voldoende technisch personeel te beschikken, dat nodig is om deze ambitie waar te maken, werken bedrijven, opleidingen en overheid nauw samen.

Het technologiepact bestaat uit vijf actiepunten met concrete doelstellingen:

  • Vergroten instroom en verbeteren kwaliteit techniekonderwijs;
  • Vernieuwd werkgeverschap;
  • Transparantie en promotie van arbeidsmarktmogelijkheden;
  • Internationale kenniswerkers, faciliteren en retentiebeleid;
  • Verbinding met beleid voor onderkant arbeidsmarkt.

Human Capital Agenda Twente

De 'Human Capital Agenda Twente' moet ervoor zorgen dat er genoeg goede hoger opgeleiden beschikbaar zijn voor de Twentse hightech bedrijven. De aanpak richt zich in eerste instantie op hoger opgeleide technici met een opleidingsniveau vanaf MBO 3-niveau. Het gaat dan om opleiden, werven en vasthouden. Twente richt zich bewust op de hightech sector die aanzienlijke internationale groeimogelijkheden biedt. De regio heeft hierin successen geboekt en een aantoonbare traditie met aansprekende bedrijven en een goede kennisinfrastructuur.

Meer informatie over Regio Twente:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!