Meer groeiruimte voor Eindhoven Airport

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Gemeente Eindhoven

Meer groeiruimte voor Eindhoven Airport

Eindhoven Airport nadert met haar actuele groei de grens van de haar maximaal toegestane geluidsruimte, zoals deze in de regionale overeenkomst uit 2000/2003 is vastgelegd. Het doorzetten van de actuele groei betekent dat Eindhoven Airport in 2011 deze grens zal overschrijden.

De partijen die in 2000/2003 de Regionale Overeenkomst Eindhoven Airport (Eindhoven Airport, Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Best, Eersel, Eindhoven, Oischot en Veldhoven, Belangenbehartiging Omwonenden Welschap en Brabantse Milieu Federatie) hebben ondertekend, hebben nu de toegestane geluidsruimte in overeenstemming gebracht met hetgeen de Raad van State ook al in augustus 2009 bij wijze van voorlopige voorziening (namelijk totdat het rijk een nieuw luchthavenbesluit heeft genomen) heeft bepaald voor Eindhoven Airport. Te weten een zone met een geluidsoppervlakte van 4,1 km2 (35 Ke).

Eindhoven Airport kan zo voor de overgangsperiode tot de inwerkingtreding van het nieuwe luchthavenbesluit haar ontwikkelmogelijkheid benutten.

In samenhang met deze door Eindhoven Airport te benutten ontwikkelmogelijkheid en vooruitlopend op het kabinetsbesluit op het Aldersadvies van 22 juni 2010 zal Eindhoven Airport een aantal hinderbeperkende en duurzaamheidmaatregelen uit het Aldersadvies versneld oppakken.

Dat zijn:

a. het streven om het gebruik van "reduced flaps" tijdens de eindnadering uiterlijk per 31 december 2012 in het AIP te hebben opgenomen;

b. de instelling van een verbod voor starts en landingen van commerciële vliegtuigcategorieën D, E en F uit de ACI Aircraft Noise Rating Index per 1 april 2011 voor de weekenden;

c. de -met onmiddellijke ingang- start van het onderzoek naar de mogelijkheden van het adviseren van "idle reverse thrust" in plaats van "full reverse thrust" alsmede de overleggen daartoe met de luchtvaartmaatschappijen;

d. het streven om per 31 december 2012 de eerste fase ("level mapping") uit de ACI accreditatie voor CO2-reductie op luchthavens te bereiken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!