Meer kansen lokaal bedrijfsleven

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Steenwijkerland

Het aanbestedingsbeleid van de gemeente Steenwijkerland biedt meer kansen aan het lokale bedrijfsleven.

Meer kansen lokaal bedrijfsleven

Dat blijkt uit cijfers uit het centraal aanbestedingsregister. Van de totale aanbestedingssom van opdrachten vanaf € 50.000,- is in 2010 bijna 18% bij het plaatselijk bedrijfsleven weggezet. Dit is een fikse stijging ten opzichte van 2009.

De stijging (in 2009 bedroeg het percentage nog 10%) is mede veroorzaakt door een proef in 2010 die moest leiden tot het vergroten van de kansen voor het plaatselijk bedrijfsleven op het verkrijgen van gemeentelijke opdrachten. Bij de proef werden aanbestedingen van openbare werken gedaan op basis van meervoudig onderhandse aanbesteding in plaats van nationaal openbaar. Uit de evaluatie van de proef is gebleken, dat het bedrijfsleven de geboden kansen ook benut heeft. De uitkomsten hebben ertoe geleid, dat deze werkwijze vanaf februari 2011 in een vernieuwd aanbestedingsprotocol is vastgelegd en gemeentebreed wordt gehanteerd.

 In het centraal aanbestedingsregister worden alle gemeentelijke aanbestedingen boven de € 50.000,- geregistreerd. Opdrachten onder dat bedrag worden onderhands of via een enkelvoudige uitnodiging geplaatst. Uit een analyse blijkt, dat bij deze aanbestedingsvormen relatief veel opdrachten bij plaatselijke bedrijven worden geplaatst. Daarmee wordt het percentage van de totale aanbestedingssom dat bij het plaatselijk bedrijfsleven is weggezet hoger.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!