Meer kredietmogelijkheden voor bedrijfsleven

Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, wil de kredietverlening aan bedrijven een nieuw impuls geven. In de praktijk blijkt namelijk dat zowel het bedrijfsleven als banken last hebben van verpandingsverboden die een grote rem zetten op de kredietverlening.

Meer kredietmogelijkheden voor bedrijfsleven

Minister Dekker: ''Door deze belemmering weg te nemen, ontstaat meer ruimte voor investeringen, innovatie en groei.'' Daarmee haakt hij aan bij een breed gedragen wens bij het bedrijfsleven en het bankwezen. Verpandingsverboden komen met enige regelmaat voor in contracten die bedrijven met elkaar sluiten. Bedrijven willen daarmee voorkomen dat zich onbekende debiteuren melden.

Onnodige liquiditeitsproblemen

Het gevolg is echter wel dat die vorderingen niet aan banken en factoringmaatschappijen kunnen worden verpand als zekerheid voor krediet. Dat belemmert de kredietverlening aan bedrijven, en kan er zelfs toe leiden dat zij onnodig met liquiditeitsproblemen kampen. Dat geldt met name voor het midden- en kleinbedrijf. In landen als Duitsland en Frankrijk kunnen vorderingen gewoon als dekking in het financieringsverkeer worden gebruikt.

Concurrentiepositie

Minister Dekker: ''Nederland kan hierbij niet achter blijven, omdat het anders ten koste gaat van onze concurrentiepositie. Voortvarendheid is daarom geboden.'' Hij gaat daarom hierover de komende weken in overleg met het bedrijfsleven en komt nog dit voorjaar met een wetsvoorstel.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!