Meer leden voor BZW

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

Voor het eerst in zes jaar sluit de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) het jaar 2013 af met een ledengroei van bijna 2%. Achter dit saldo van groei gaan veel mutaties schuil.

Meer leden voor BZW

Dat het ondanks de huidige economische ontwikkelingen is gelukt om het collectief van werkgevers verder te versterken stemt de BZW positief. “Juist in deze tijd is het van het grootste belang dat ondernemers elkaar opzoeken en samen een vuist maken. Met bijna 3.000 aangesloten directeuren kunnen wij ons sterk blijven maken voor een beter ondernemersklimaat en dat is hard nodig in deze tijd van economische transitie”, aldus BZW-voorzitter Peter Swinkels.

De BZW maakt onderdeel uit van de grootste landelijke werkgeversvereniging VNO-NCW. Zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau wordt een slagvaardige werkgeverslobby gevoerd en vormt de werkgeversvereniging een invloedrijk netwerk voor ondernemers. Peter Swinkels: “Het geheim van het succes is dat er 'voldoende massa' is én blijft. Alleen dan lukt het ons om ondernemers steeds bij elkaar te krijgen zodat de problemen écht op tafel komen. Dat we dit jaar sinds enkele jaren weer met een positief ledensaldo afsluiten is voor mij het bewijs dat steeds meer ondernemers inzien hoe belangrijk het is om de krachten te bundelen en met elkaar samen te werken, ook al hebben veel ondernemers het nu niet makkelijk.”

2014

De BZW hoopt de stijgende lijn in 2014 te continueren door activiteiten en thema's op te pakken die leden belangrijk vinden en direct aansluiten bij hun wensen. Zo is er een digitaal portaal in ontwikkeling waar BZW-leden elkaar gemakkelijk kunnen vinden om vraag en aanbod op verschillende terreinen uit te wisselen. In de vele ledenbijeenkomsten die jaarlijks plaatsvinden zal een groter accent komen te liggen op onderlinge kennisuitwisseling en excelleren in ondernemerschap. In de belangenbehartiging legt de BZW in 2014 de nadruk op de thema´s: Onderwijs & Arbeidsmarkt, Infrastructuur & Ruimte, Milieu & Duurzaam ondernemen, Industriebeleid en Regelgeving. Voor elk van deze thema's zijn inmiddels concrete doelen en gewenste resultaten geformuleerd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!