Meer loon en loopbaanperspectief voor medewerkers Universiteiten

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Abvakabo FNV

Abvakabo FNV en de andere bonden hebben met de VSNU een principeakkoord bereikt voor de cao Nederlandse Universiteiten. In de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 juli worden de salarissen verhoogd met 3 procent structureel en een eenmalige uitkering van 350 euro bruto.

Meer loon en loopbaanperspectief voor medewerkers Universiteiten

Daarnaast is afgesproken om de omvang van het aantal flexibele contracten in onderzoek en onderwijs terug te brengen. Ook gaan universiteiten aan het werk om arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren.

Loonsverhoging

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016. Voor de ruim 50.000 werknemers die onder de cao vallen zijn afspraken gemaakt over een structurele loonsverhoging in twee stappen. Op 1 januari 2015 worden de salarissen structureel met 2,0 procent verhoogd en op 1 januari 2016 met 1,0 procent. Daarnaast ontvangen werknemers op 1 juni 2016 een eenmalige uitkering van 350 euro bruto. Ook zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van het loopbaanperspectief en maatregelen als gevolg van de invoering van de Wet werk en zekerheid.

Werken aan loopbaanperspectief

Cao-partijen hebben afgesproken dat universiteiten het arbeidsmarktperspectief van docenten, onderzoekers en promovendi verbeteren. Universiteiten zetten zich in om de omvang van het aantal flexibele contracten in het onderwijs en onderzoek te verminderen.

Wet Werk en Zekerheid

De nieuwe Wet werk en zekerheid bevat maatregelen die van belang zijn voor universiteiten, zoals de wijze waarop dienstverbanden elkaar opvolgen. Cao-partijen hebben afgesproken om de cao zoveel mogelijk in aansluiting op de universitaire bedrijfsvoering daarop aan te passen. Specifieke maatregelen in de nieuwe Wet werk en zekerheid moeten nader worden bestudeerd, daarover voeren partijen in de eerste helft van 2015 aanvullend overleg.

Het principeakkoord wordt nog voorgelegd aan de achterban van de VSNU en de vakbonden. Bij een positief resultaat van de achterbanraadpleging is de cao op 9 januari 2015 definitief.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!