Meer onderzoek naar nieuwe grondstoffen uit suikers

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant stimuleert innovatie om toegevoegde waarde te halen uit suikers en andere agro reststromen. Naast voeding gaat het ook om de productie van chemische producten.

Meer onderzoek naar nieuwe grondstoffen uit suikers

Het agro-industriële concern Royal Cosun krijgt € 1 miljoen subsidie voor dit fundamentele onderzoek. Bert Pauli, gedeputeerde Economie: ‘Meer kennis over biobased grondstoffen en hun toepassing draagt bij aan de innovatiekracht van West-Brabant.’

Royal Cosun startte in mei 2015 met de bouw van het Cosun Innovatiecentrum op het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland in Dinteloord naast de fabriek van Suiker Unie. In dit innovatiecentrum wordt onderzoek gedaan naar nieuwe toepassingen voor agrarische (rest)stromen, van bijvoorbeeld aardappels en suikerbieten. Dan gaat het bijvoorbeeld om hoogwaardige materialen of plantaardige grondstoffen voor de chemie.

Met de ontwikkeling van het innovatiecentrum wordt ingezet op de ontwikkeling van het kennisintensieve cluster voor de agro- en foodsector en de biobased economy. Dit versterkt de Brabantse economie en geeft ook de werkgelegenheid in de regio een impuls. In totaal biedt het centrum straks 100 fte werkgelegenheid.

Biobased Delta

Het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland is een toplocatie in de Biobased Delta. In de Delta werken bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen samen om de biobased economy te ontwikkelen. Naast de provincie Noord-Brabant zijn de provincies Zeeland en Zuid-Holland partners in dit netwerk. De groene transitie van zowel agrofood als chemie is een proces van decennia, maar komt in Brabant sneller van de grond vanwege de bijzondere samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!