Meer ruimte bedrijfsleven nodig bij duurzaam inkopen

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB Nederland

Duurzaam inkopen door de overheid biedt kansen om tot duurzame en innovatieve oplossingen te komen. De huidige aanpak biedt echter te weinig ruimte voor het bedrijfsleven.

Meer ruimte bedrijfsleven nodig bij duurzaam inkopen

Bedrijven moeten actiever betrokken worden bij het inkoopbeleid van de overheid. Deze boodschap staat centraal in het advies dat de ondernemingsorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW, de Groene Zaak, kennis- en netwerkorganisatie MVO Nederland en NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop, vandaag aan staatssecretaris Atsma hebben aangeboden. De organisaties willen dat de overheid meer stuurt op processen en duurzaamheiddoelstellingen in plaats van op gedetailleerde technische eisen.

Duurzaam inkopen door de overheid biedt kansen om tot duurzame en innovatieve oplossingen te komen. Maar, zo schrijven de betrokken organisaties in het advies, de huidige aanpak is eerder een rem op verduurzaming dan een stimulans. De strategische mogelijkheden worden nog te weinig benut en de duurzaamheidseisen zijn vaak minimaal.

Geef bedrijven daarom meer de ruimte om zelf met oplossingen te komen om de duurzaamheidambities van de overheid te verwezenlijken, stellen de vijf organisaties. Dit leidt tot meer duurzaamheidswinst, beloning voor innovatieve koplopers en minder administratieve lasten. De organisaties willen daarom dat de overheid al eerder in het inkoopproces samen gaat werken met het bedrijfsleven. Zodoende bepaalt de markt hoe het duurzame doel te bereiken: de overheid stuurt alleen op het proces en beoordeelt het resultaat.

In het advies formuleren de organisaties elf concrete aanbevelingen. Eén daarvan is dat aanschaf op basis van de laagste kostprijs moet plaatsmaken voor een beoordeling op basis van de prijs van de hele levenscyclus, ofwel de Total Cost of Ownership. Initiële meerkosten voor duurzame producten blijken namelijk vaak terugverdiend te kunnen worden. Daarnaast pleiten de opstellers van het advies voor professionalisering van de inkoopfunctie bij de overheid en voor een meer uitgesproken visie bij publieke bestuurders.

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!