Meer samenwerking betekent sterkere regio’s

Om de leefbaarheid te verbeteren en de welvaart te verbreden wil het kabinet de komende jaren nauw samenwerken met regio’s. In het regeerakkoord wordt daarom een zestal projecten genoemd waar het kabinet voorrang aan wil geven.

Meer samenwerking betekent sterkere regio’s

Voor drie van deze projecten,het ruimtevaartcentrum ESTEC, het opruimen van nucleair afval en voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is samen €187 miljoen van de beschikbare €950 miljoen gereserveerd. De invulling van de plannen met de investeringen voor de overige drie in het regeerakkoord genoemde projecten (Rotterdam-zuid, Zeeland en Eindhoven) worden de komende weken met de betreffende regio’s besproken. 

Maatschappelijke uitdagingen

Minister Schouten: ''Er gebeuren mooie dingen in de regio en iedere regio kent zijn eigen maatschappelijke uitdagingen. Deze kunnen liggen op het gebied van natuur, wonen, veiligheid, recreëren, onderwijs. Het kabinet wil daarbij helpen. Niet door zelf met voorstellen te komen maar de regio vragen om hiervoor zelf plannen te maken. We denken en doen graag mee aan de ideeën die erop gericht zijn de leefbaarheid te vergroten en de welvaart meer te verdelen.''

Partnerschappen

Minister Ollongren: ''We gaan als kabinet partnerschappen aan met de verschillende regio’s om de ambities in Nederland te realiseren. Bijvoorbeeld om meer energie te besparen in bestaande woningen, jongeren beter op te leiden en aan bedrijven te koppelen die dringend mensen nodig hebben, of verouderde buurten op te knappen en zo meer ruimte te bieden voor starters en gezinnen. Het kabinet wil daarin ook financieel ons steentje bijdragen.''

Projecten benoemd in het Regeerakkoord

Er is een zestal projecten waar het kabinet samen met de regio’s direct aan de slag wil, namelijk:

  1. Nucleaire problematiek
  2. ESTEC
  3. Zeeland
  4. Eindhoven
  5. Rotterdam Zuid
  6. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Voor het opruimen van nucleair afval, de ontmanteling bij ECN in Petten en de ontmanteling van de kerncentrale in Dodewaard stelt het kabinet €117 miljoen beschikbaar. Voor het behouden van de onze toppositie op gebied van ruimtevaart trekt het kabinet €40 miljoen uit. Voor het Caribisch deel van Nederland reserveert het kabinet €30 miljoen voor het bestrijden van de armoede en het versterken van de infrastructuur.

Uitgangspunten voor projecten

In het bijzonder voor de plannen uit de regio geldt het uitgangspunt dat de leefbaarheid verder wordt versterkt en de welvaart meer verdeeld wordt. Dat betekent dat meerdere maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt en deze een regio-overstijgend effect hebben. Ook zullen de regio’s mee moeten financieren. Dat de voorstellen gedragen worden door zowel de regionale overheden, bedrijfsleven kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kan het kabinet helpen bij de beoordeling van de voorstellen. Hetzelfde geldt of de voorstellen een langdurig positief effect hebben op de leefbaarheid. Voor de voorstellen geldt de leidraad dat ‘Den Haag’ niet bepaalt wat goed is voor de regio, maar de regio aangeeft wat zij nog nodig hebben.

Goede regionale spreiding

Het budget is beschikbaar voor zowel verstedelijkte als landelijke gebieden. Bij het beoordelen van de plannen kijkt het kabinet goed naar voldoende regionale spreiding. Het geld komt in jaarlijkse tranches beschikbaar vanaf 2018 tot 2022. Dat geeft regio’s voldoende tijd  om met goede voorstellen te komen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!