Meer startende bedrijven in Centraal-Gelderland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Midden

Stijging aantal startende bedrijven in 2011 in de regio's Achterhoek, Arnhem-Nijmegen en FoodValley

Meer startende bedrijven in Centraal-Gelderland

Ondanks de economische tegenwind neemt het aantal startende bedrijven nog steeds toe. In 2011 is het aantal starters in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, in de Achterhoek en in de regio FoodValley gegroeid ten opzichte van 2010.

Dit blijkt uit de ondernemerschapmonitoren die voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de Achterhoek en de FoodValley voor 2011 zijn opgesteld. Gelet op de gevolgen van de economische teruggang van de afgelopen periode en de stijgende onzekerheid, is deze stijging opvallend te noemen. Voor een groot deel kan de stijging van het aantal startende bedrijven in de afgelopen jaren worden toegeschreven aan de invoering van het nieuwe Handelsregister. Andere redenen die de stijging kunnen verklaren zijn: de toename van de populariteit om te ondernemen, de toenemende participatie van vrouwen en jongeren en de al dan niet gedwongen start van veel bedrijven. Veel mensen die werkloos zijn geworden (of dreigen werkloos te worden), starten een bedrijf. Hieronder volgen enkele highlights per regio:

Achterhoek

Het aantal startende bedrijven in de Achterhoek is in 2011 gestegen tot een recordhoogte van 1.512. Dit betekent een stijging van 4,3% ten opzichte van het jaar ervoor. Opvallendste stijger is de toename van het aantal starters in de bouwnijverheid. Tegenover het aantal starters staat het aantal opheffingen. Het aantal opheffingen is gestegen met 16,1%. In nagenoeg alle sectoren is er sprake van een stijging. Met name in de detailhandel is een sterke stijging waarneembaar. Het gaat hier voor een groot deel om webwinkels. De aanwas (saldo starters + nieuwe nevenvestigingen -/- opheffingen) van bedrijven is licht gestegen (4,8%). De toename van het aantal opheffingen tempert de groei van de aanwas.

Stadsregio Arnhem Nijmegen

In de Stadsregio bereikte het aantal startende bedrijven in 2011 een hoogte van 5.615 bedrijven. Een stijging van 8,2% ten opzichte van 2010. In vrijwel alle sectoren is er sprake van een toename van het aantal startende bedrijven. De toename van de starters in de sector industrie is de meest opvallende. Het aantal bedrijven dat de deuren definitief sloot, bedraagt 3.485. Dit is een stijging van 6,4% ten opzichte van vorig jaar. Landelijk namen de opheffingen toe met 10,2%. Ondanks deze overall stijging is de daling van het aantal opheffingen binnen de bouw het opvallendst. Er zijn per saldo 3.775 bedrijven bijgekomen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dit betekent een stijging van 15,4%.

Regio FoodValley

In de regio FoodValley is het aantal startende bedrijven in 2011 gestegen met 11,4% tot 2.264. Opvallend is dat de dienstverlenende sectoren in de FoodValley procentueel veel sterker toenemen dan landelijk. Landelijk steeg het aantal startende ondernemingen met 18,1%. Hiermee ligt de stijging lager dan die van de FoodValley. Er wordt het meest gestart in de branche “gezondheid en welzijn”. Het aantal opheffingen is toegenomen (15,8%). In vrijwel alle sectoren is er sprake van een toename. In twee sectoren is het aantal opheffingen van bedrijven afgenomen, namelijk in de bouwsector en in de groothandel. De aanwas in de FoodValley is gestegen met 2,2%.

Ondernemerschapsmonitor

In deze laatste Ondernemerschapsmonitor brengt de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland de bedrijvendynamiek in beeld. Elk jaar en ieder halfjaar worden het aantal starters, oprichtingen en opheffingen met faillissementen onderzocht.

De ondernemerschapsmonitor 2011 kunt u per regio downloaden op www.kvk.nl/monitor.

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!