Meer startende ondernemingen in Gelderland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel Gelderland

In het eerste kwartaal van 2013 is het aantal starters in Gelderland licht gestegen met 0,5% ten opzichte van een jaar geleden. Na een jaar van dalende startersaantallen in de verschillende regio’s, neemt het aantal starters in het eerste kwartaal toe.

Meer startende ondernemingen in Gelderland

In de Stadsregio Arnhem Nijmegen is de stijging 1,3%, in de FoodValley stijgt deze met 3,7% en in de Achterhoek is de toename 0,2%. In heel Nederland is de stijging 6,0%. Verder constateert Kamer van Koophandel Centraal Gelderland dat de opheffingen dalen en dat de faillissementen in de meeste regio's toenemen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Economische Barometer van het eerste kwartaal van 2013.

Starters

Het aantal startende hoofdvestigingen (starters) kende in het eerste kwartaal van 2013 een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012. Zowel landelijk, provinciaal als regionaal is dit het geval.

Het aantal startende nevenvestigingen vertoonde in het afgelopen kwartaal in alle regio’s een daling ten opzichte van het vorige jaar.

Opheffingen en faillissementen

Het aantal opheffingen daalt in alle regio’s. Zowel in Nederland als in Gelderland is de afname zo’n 3,5%. In de Achterhoek en in de regio FoodValley daalt dit aantal opheffingen sneller. In de Stadsregio is de daling miniem met 0,8%.

Het aantal faillissementen neemt daarentegen bijna in alle regio’s toe. In de Achterhoek en in de Stadsregio is er sprake van een toename van 25%. In Gelderland en Nederland ligt deze toename wat lager. De regio FoodValley is de enige regio waar het aantal faillissementen daalt. Deze daling bedraagt bijna 28%.

Aanwas

De aanwas ((saldo startende ondernemingen + startende vestigingen) – (opheffingen + faillissementen)) van bedrijven in de verschillende regio’s pakt verschillend uit in het eerste kwartaal van 2013. In de Achterhoek, FoodValley en in Nederland neemt deze toe en in de Stadsregio en in Gelderland is er sprake van een afnemende groei van de aanwas.

Over de Economische Barometer

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland publiceert ieder kwartaal de Economische Barometer per regio. Het doel van deze barometers is in het kort enkele economische variabelen te laten zien.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!