Meer toeristen naar KAN

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten kennen het Regionaal Bureau Toerisme KAN subsidie toe voor een mediacampagne om meer toeristen naar deze regio te trekken. Het Regionaal Bureau Toerisme zet vooral in op natuur en cultuur en een 'dagje uit'.

Meer toeristen naar KAN

De provincie Gelderland werkt samen met de vier Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT) en het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme en alle ondernemers in de vrijetijdseconomie aan het versterken van de vrijetijdseconomie. Gelderland is met afstand nog steeds de belangrijkste provincie bij de binnenlandse vakanties. Grote trekpleister is de Veluwe en ook de andere drie regio's Achterhoek, Rivierenland én de regio Arnhem/Nijmegen doen het goed. Alle regio's voeren een zeer actief promotiebeleid. De vrijetijdseconomie is een belangrijke pijler onder de Gelderse economie. Een sector die goed is voor werkgelegenheid en waar vooral veel jonge mensen werk in vinden.

Groeten uit Gelderland
Voor de uitvoering van het Gelderse toeristische beleid ‘Groeten uit Gelderland’ is 1,6 miljoen euro beschikbaar. Voor een groot deel is dit bestemd voor promotie en marketing. Vooral de kwaliteit van de verblijfsrecreatie moet verbeterd worden en de bestedingen per toerist moeten omhoog. Het RBT ontvangt 136.869 euro.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!