Meer vacatures: werkloosheid daalt

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Regio Twente

Mede door de groei van het aantal vacatures is de werkloosheid in Twente licht gedaald.

Meer vacatures: werkloosheid daalt

De werkloosheid in Twente daalt. Het werkloosheidspercentage Niet Werkende Werkzoekenden (NWW) bedroeg eind maart 8%. Eind februari was dit nog 8,2%. De verwachting is dat de werkloosheid door de aantrekkende economie verder afneemt. De daling van de werkloosheid in Twente loopt parallel aan de landelijke ontwikkeling. Ook de werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar neemt af. Tussen eind februari en eind maart nam deze af met 141. Ten opzichte van maart 2010 bedraagt de daling 907. Dit komt door de extra aandacht voor jongeren in het kader van de wet WIJ (Wet investeren in jongeren). Gemeenten zijn verplicht om jongeren werk of een opleiding aan te bieden. Eind maart hadden 1.416 jongeren in Twente een WIJ-uitkering.

Myra Koomen, voorzitter van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): “Het is goed om te zien dat in Twente de werkloosheid daalt en we in de pas lopen met de landelijke ontwikkeling  Alle partijen op de arbeidsmarkt werken hard om die dalende trend vast te houden. Gelijktijdig ontstaat in sommige sectoren langzamerhand een tekort aan goed opgeleid personeel. Onderwijs en opleiding blijft daarom erg belangrijk bij de aanpak van de werkloosheid in onze regio.”

Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor:

•Het aantal vacatures stijgt licht. In Twente zijn er op dit moment circa 4.500 openstaande vacatures. Werkgevers in de deelsectoren metaaltechniek en zorg verwachten zelfs dat het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerd personeel te vinden  Daarbij gaat het vooral om beroepen in de techniek en zorg op niveau MBO-4 en deels niveau 3.
•Ten opzichte van maart 2010 is het aantal gemeentelijke uitkeringen WWB (Wet werk en bijstand) gedaald. Deze daling wordt voor een deel veroorzaakt door een verplaatsing van jongeren tot 27 jaar met een WWB-uitkering naar de uitkering Wet WIJ .
•Het aantal starters in Twente vertoont gemiddeld genomen een stijgende lijn en het aantal faillissementen volgt een dalende tendens.

Meer informatie over Regio Twente:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!