Meer werving nodig voor buitenlandse student

De SER adviseert onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden meer samen te werken bij het werven en aantrekken van internationale studenten op gebied van bètatechniek. Dit is goed voor de verhoging van de onderwijskwaliteit en draag bij aan het oplossen van arbeidstekorten.

Meer werving nodig voor  buitenlandse student

De aantrekkingskracht van Nederland kan versterkt worden als de onderwijsinstellingen zich in het buitenland extra profileren als excellente instituten.

Naast de verhoging van de onderwijskwaliteit en het oplossen van arbeidstekorten, wordt het innovatiepotentieel van de Nederlandse economie vergroot, stellen de sociale partners waaronder MKB-Nederland.

Nederland loopt bij het werven van buitenlandse studenten achter op internationaal gebied. Zo trekken we een uitzonderlijk laag percentage bètatechniek-studenten aan uit het buitenland. De SER adviseert daarom meer arbeidsmarkt gerelateerde werving en binding van buitenlandse studenten.

Daartoe zou een landelijk afgestemde aanpak moeten worden ontwikkeld. De werving en binding van internationale studenten in de bètatechniek kan worden opgepakt in het kader van het Techniekpact.

Onderwijsinstellingen kunnen buitenlands talent werven door zich in samenwerking met de topsectoren internationaal te profileren. Dat trekt talent naar Nederland. Overheden kunnen belemmeringen wegnemen die studenten nu hebben om te blijven, aldus de SER

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!