Meerdere expertisecentra voor Brainport regio

  • Automotive
  • Bron: ROC Eindhoven

Brainport Regio Eindhoven krijgt mogelijk een derde expertisecentrum om de vraag naar deskundigheid in de topsectoren beter te kunnen bedienen. De regio heeft in Helmond al een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) en een Centre of Expertise (CoE) op het gebied van automotive.

Meerdere expertisecentra voor Brainport regio

De minister is onlangs positief geadviseerd over de aanvraag voor een Centre of Expertise voor Productietechniek en Materialen. Voor diezelfde sector loopt op dit moment een kansrijke aanvraag van ROC Eindhoven voor een CIV Productietechnologie onder de naam TecLab.

Sinds twee jaar worden in Nederland met behulp van de rijksoverheid expertopleidingen ingericht om de vraag naar deskundigheid in de zogenaamde topsectoren beter te kunnen bedienen. Deze expertopleidingen zijn nauw verbonden met het bedrijfsleven in die topsectoren, in zowel het mbo (Centra voor Innovatief Vakmanschap) als het hbo (Centres of Expertise).

Oplossen schaarste

Deze centra richten zich op het versterken van de Nederlandse economie en dragen bij aan het oplossen van het schaarsteprobleem binnen de bètatechniek. Kennis die binnen de nationale sleutelgebieden en de maatschappelijke innovatieagenda wordt gegenereerd, krijgt via de centra een plek in de onderwijs- en kennisinfrastructuur. De centra profileren zich scherp op een economische innovatiespeerpunt en worden geleid door onderwijs én bedrijfsleven. De centra dragen bij aan de innovatiekracht van ondernemers.

Kwaliteitsverbetering

Door te werken en te studeren in een omgeving met hoogwaardige kennis in economische en innovatieve sleutelgebieden, halen studenten hier een zo hoog mogelijk niveau. De intensieve samenwerking tussen de centra en het bedrijfsleven zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van het  (technisch) onderwijs, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het tekort aan bèta/technische studenten.

Meer informatie over Summa College:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!