Merck maakt nieuwe naam voor haar Diergezondheidsdivisie bekend

  • Farma & Zorg
  • Bron: Merck

Merck’s (NYSE: MRK) diergezondheidsdivisie, voorheen bekend als Intervet/Schering-Plough Animal Health, heeft aangekondigd dat zij met ingang vanaf heden een nieuwe naam, Merck Animal Health, zal gaan gebruiken. Buiten de Verenigde Staten en Canada zal het bedrijf bekend zijn als MSD Animal Health.

Merck maakt nieuwe naam voor haar Diergezondheidsdivisie bekend

“De naamsverandering weerspiegelt Merck's betrokkenheid bij diergezondheid en haar aanvullende rol bij de onderneming over de gehele linie, aldus Raul Kohan, President van Merck Animal Health. "Wij zijn standvastig in onze betrokkenheid bij dierenartsen, veehouders, huisdiereigenaren en de maatschappij in het algemeen. Wij streven ernaar toegevoegde waarde en duurzame groei te genereren. Hiervoor blijven wij geïntegreerde oplossingen bieden met innovatieve producten en diensten op het gebied van diergezondheid die voorzien in de zich ontwikkelende behoeften van onze klanten.
De heer Kohan zei verder, "Met de wetenschappelijke en bedrijfsmatige ondersteuning van het moederbedrijf Merck bezit Merck Animal Health de noodzakelijke mix van middelen om onze positie als een bepalende speler in deze bedrijfstak te bevorderen."
Merck Animal Health is een wereldleider op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van veterinaire geneesmiddelen en vaccins, met een sterke aanwezigheid in de biologics en farmaca. In 2010 genereerde de diergezondheidsdivisie wereldwijde verkopen van $2,9 miljard.


Merck is trots op de diversificatie die Merck Animal Health aan haar portfolio toevoegt, en ziet groeikansen voor de onderneming, die zowel voor de gezondheid van dier als mens benut kunnen worden. Het bedrijf is van plan om de brede en innovatieve portfolio van Merck Animal Health in de toekomst te kapitaliseren en om de divisie te ontwikkelen tot een 'best-in-class' wereldleider op het gebied van diergezondheid.
De naamsverandering volgt op de gezamenlijke aankondiging van 22 maart 2011 door Merck en sanofi-aventis, die de plannen om een nieuwe joint venture op het gebied van diergezondheid te vormen beëindigden. Beide bedrijven kwamen gezamenlijk overeen om hun afspraak te beëindigen, voornamelijk vanwege de groeiende complexiteit om de voorgestelde transactie te implementeren.

Over Merck Animal Health
Het huidige Merck is een wereldleider op het gebied van gezondheidszorg, die eraan werkt om de wereld gezond te laten zijn. Merck Animal Health, bekend als MSD Animal Health buiten de Verenigde Staten en Canada, is Merck's mondiale bedrijfsonderdeel op het gebied van diergezondheid. Merck Animal Health biedt dierenartsen, boeren, huisdiereigenaren en overheden het breedste assortiment van veterinaire geneesmiddelen, vaccins en gezondheidsmanagement oplossingen en services. Merck Animal Health zet zich in om de gezondheid, het welzijn en de prestaties van dieren in stand te houden en te verbeteren. Zij investeert uitgebreid in dynamische en uitgebreide R&D middelen en een moderne, mondiale toeleveringsketen. Merck Animal Health is in meer dan 50 landen aanwezig, terwijl haar producten op meer dan 150 markten beschikbaar zijn. Ga voor meer informatie naar www.merck-animal-health.com.

Uitspraken met betrekking tot de toekomst ("Forward-looking Statement")
Dit nieuwsbericht bevat uitspraken met betrekking tot de toekomst in de zin van de 'safe harbor' bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Dergelijke uitspraken kunnen onder meer betrekking hebben op de voordelen van de fusie tussen Merck en Schering-Plough, met inbegrip van toekomstige financiële en operationele resultaten, de plannen van het gecombineerde bedrijf, doelstellingen, verwachtingen, intenties en andere verklaringen die geen historische feiten zijn. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuiging en de verwachtingen van de directie van Merck en er zijn aanzienlijke risico's en onzekerheden aan verbonden. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van de resultaten die in de uitspraken met betrekking tot de toekomst worden genoemd.


De volgende factoren kunnen er onder andere toe leiden dat de werkelijke resultaten afwijken van hetgeen wordt uitgedrukt in de uitspraken met betrekking tot de toekomst: de mogelijkheid dat de verwachte synergie van de fusie tussen Merck en Schering-Plough niet wordt gerealiseerd, of niet wordt gerealiseerd binnen het voorziene tijdsbestek; de invloed van de regelgeving in de farmaceutische industrie en wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg; het risico dat de integratie van de bedrijfsonderdelen niet slaagt; verstoring van de fusie waardoor het moeilijker wordt zakelijke en operationele relaties te handhaven; het vermogen van Merck om toekomstige marktomstandigheden nauwkeurig te voorspellen; afhankelijkheid van de effectiviteit van de octrooien van Merck en andere maatregelen ter bescherming van innovatieve producten; het risico van nieuwe en veranderende regelgeving en beleidsregels op het gebied van de gezondheidszorg in de V.S. en daarbuiten en blootstelling aan rechtszaken en/of andere juridische procedures.
Merck neemt geen verplichting op zich om uitspraken met betrekking tot de toekomst te actualiseren, ongeacht of er sprake is van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere factoren. Bijkomende factoren, die ertoe zouden kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die worden omschreven in de uitspraken met betrekking tot de toekomst, zijn te vinden in het Jaarrapport 2010 van Merck op formulier 10-K en de andere stukken die door het bedrijf zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC), beschikbaar op de Internetsite van de SEC (www.sec.gov).

 

 

 

 

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!