Metaalunie: "Circulair ondernemen biedt economische kansen"

  • Innovatie & MVO
  • Bron: RVO

Onder voorzitterschap van Fried Kaanen van Koninklijke Metaalunie kwam de transitieagenda van de maakindustrie tot stand. "Circulair denken is noodzakelijk", stelt Kaanen. "Als we produceren en consumeren zoals nu, hebben we in de toekomst 3 wereldbollen nodig."

Metaalunie: "Circulair ondernemen biedt economische kansen"

Foto: Fried Kaanen van Koninklijke Metaalunie

''We willen de transitie bereiken met behoud van ons welvaartsniveau", zegt Kaanen. De aanleiding hiervoor is het Grondstoffenakkoord. Dit akkoord benadrukt de eindigheid van vooral kritieke grondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan zeldzame metalen in mobiele telefoons. Het akkoord stelt verder dat elke sector een transitieagenda moet opstellen. Ook de maakindustrie. "We moeten voorkomen dat de voorraad grondstoffen opdroogt. Namelijk door over te stappen op alternatieve materialen en hergebruik te stimuleren."

Horizon 2050

De overgang naar een circulaire economie is niet eenvoudig volgens Kaanen. De maakindustrie kent lange productieketens. Die verander je niet zomaar. Zeker niet als individuele ondernemer aan het eind van de keten. De transitie naar een circulaire economie zal daarom minimaal 2 generaties duren.

Niet voor niets heeft de transitieagenda van de maakindustrie een horizon van 2050. Een agenda die richtinggevend is. "We zullen die telkens bijstellen met verdiepende actieagenda’s op basis van nieuwe kennis", aldus Kaanen.

Kennis en bewustwording

Het afgelopen halfjaar voerden vertegenwoordigers van de maakindustrie overleg aan de zogeheten transitietafel. Zij inventariseerden welke maatregelen nodig zijn. Hoe kunnen producten bijvoorbeeld circulair ontwerpen en ze nog beter recyclen? Per subsector binnen de industrie leverde dat actieagenda’s op. Met maatregelen voor de politiek, beleidsmakers en het werkveld.

Kaanen:"We doen een beroep op de rijksoverheid om zelf 100% circulair in te kopen. Ze moet met passend beleid en wetgeving komen en middelen om de circulaire economie te stimuleren. Ook is er een kennisbureau nodig over circulaire economie. En een bewustwordingscampagne voor ondernemers. Het circulair denken moet in hun hoofden komen en in die van consumenten.”

Economisch voordeel

2050 klinkt ver weg. Maar de deelnemers aan de transitietafel gingen toch al op zoek naar koplopers in circulair ondernemen. Kaanen: “We vonden verschillende goede voorbeelden. Zoals een bedrijf dat witgoed uit elkaar haalt voor hoogwaardig hergebruik. Mooi is dat het daar op allerlei niveaus voor nieuwe werkgelegenheid zorgt. Zo zie je dat circulariteit economisch voordeel kan opleveren. Zeker als we in Nederland net wat slimmer ontwerpen, produceren en hergebruiken dan onze buurlanden. Dan creëren we een kringloop van kansen.”

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!