Middelen beschikbaar voor herstructurering De Terp in Nuland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BOM

De gemeente Maasdonk, de BOM en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij hebben voor Bedrijventerreinen (BHB) een samenwerkings- en participatieovereenkomst ondertekend voor herstructurering van bedrijventerrein De Terp in Nuland.

Middelen beschikbaar voor herstructurering De Terp in Nuland

In deze overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de procesmatige en de financiële uitvoering van de herstructurering van dit Nulands bedrijventerrein.

Achtergrondinformatie samenwerking gemeente en BOM/BHB
In november 2006 hebben de BOM en de gemeente Maasdonk het Masterplan herstructurering van bedrijventerrein De Terp opgesteld. Op grond van dit Masterplan hebben de gemeente en de BOM/BHB op 29 augustus 2008 een convenant gesloten. De nu ondertekende samenwerkings- en participatieovereenkomst vloeit voort uit dit convenant.

Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan, het gebiedsontwikkelingsplan en exploitatieplan voor Nuland Oost kan gestart worden met de herstructurering van bedrijventerrein De Terp. Om hiervoor de € 2,0 miljoen aan NIMBY-gelden voor de provincie Noord-Brabant via de BHB voor de herstructurering in te kunnen zetten, is een participatieovereenkomst noodzakelijk. Naast dit bedrag zet de BHB zelf € 0,5 miljoen aan risicokapitaal voor het project in. Tegenover deze € 2,5 miljoen brengt de gemeente in het project € 4,5 miljoen aan grondposities op het bedrijventerrein in.

Meer informatie over Nuland-Oost
Binnen het projectgebied Nuland Oost wordt het bestaande bedrijventerrein De Terp gerevitaliseerd en geherstructureerd. Grootschalige bedrijvigheid wordt in de toekomst geweerd, bestaande burgerwoningen in het gebied worden gerespecteerd. De noordzijde van het bedrijventerrein wordt als buffer richting het beoogd woongebied de Pelgrimsche Hoeve als meer een woon/werklandschap ingericht. Het project voorziet ook in een uitwerkingsbevoegdheid voor het gebied ten noorden van de Industriestraat voor de bouw van circa 275 woningen. Het projectgebied Nuland Oost wordt ruwweg omsloten door de Zandstraat, de Schotsheuvel, de A59, de (oude) Rijksweg, de Molenstraat, een deel Industriestraat en de achtergrens van de percelen aan de Haverstraat.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!