home » nieuws »

Midpoint Brabant lanceert Up-New centra voor meercirculairmaken Midden-Brabant

Onder de naam Up-New introduceert Midpoint Brabant een lange termijnprogrammaals stimulans om de regio Midden-Brabant meer circulair te maken.

Midpoint Brabant lanceert Up-New centra voor meercirculairmaken Midden-Brabant

De komende jaren verschijnenin Midden-Brabant diverse Up-New centrawaar je kunt ervaren hoe efficiënt hergebruikin de praktijk werkten hoe je hier als organisatie mee aan de slag kunt gaan. Ook komt er een online Up-New portaalvoor informatie, inspiratie en contacten. Ondernemingen uit de regio kunnen gebruik maken van advies en ondersteuning doorMidpoint Brabant om innovatieve circulaire ideeën van de grond te krijgen en deze omte zettennaar succesvolle business.

Als economischregionaal samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners streeft Midpoint Brabant naar een veerkrachtig en circulair Midden-Brabant.

RegionaleUp-New centra

Up-New centra zijn fysieke locaties die fungeren alsontmoetings-en werkplekken gericht op circulaire innovatie in diverse sectoren van de maakindustriein Midden-Brabant.

Textiel

Inhet Drögepandnaast het TextielMuseum in Tilburgkomt Up-New Textiles, naar verwachting in 2022. Midpoint Brabant, TextielMuseum, TextielLab en Wolkat gaan ditexploiteren. Bezoekers zien en voelen hierhoe hergebruikvan textiel precies werkt.

Leder

In de regio De Langstraat komen maar liefst twee Up-New Leather centra. Eén centrum is met name gericht op het lederproces en fashion. Het is een samenwerking van Midpoint Brabant, Gemeente Waalwijk en Leather Made Smart. Een initiatief van regionale ondernemers die zich richten op het uitdragen van ‘de meest slimme schoenen-en lederregio’. Het plan is om samen met het schoenen-en ledermuseum de locatie van het Up-New Leather centrum te bepalen.Het andere centrumkomt in het Heuvelpark in Dongenengaat vooral over lederproductie. Dit wordt eensamenwerking met Trace Your Leather en diverse regionale ondernemingen. Waalwijken Dongenzijn van oudsher dé internationale ledercentra.De Langstraatis nog altijd een wereldwijdetopregio in lederhandel.

Overbodige spullen en materialen

Bijde gemeentelijke milieustraatin Tilburg-Oostkomt een Up-New centrumals ontvangststation van afgedankte consumentengoederen. In dit Circulair Ambachtscentrum gaan het Brabants Afval Team, La Poubelle en Kringloop Tilburg met Midpoint Brabant en het Kennispact MBO Brabant samenwerken om de hoeveelheid afval van de milieustraat significant te verminderen. Dit gebeurt doorspulleneen tweede leven te geven door ze tepimpen, te reparerenofte demonteren in herbruikbare of recyclebare componenten. Kortom,degebrachte spullen krijgen weer waarde. Zo krijgenbrengers het besefdat ze iets waardevols achterlaten in plaats van dat ze ‘rommel dumpen’.

Andere sectoren

Ook zijner plannen voor Up-New centravoor anderesectoren, zoals food (in Tilburg) en Smart Industry(bij Gate2 in Rijen). Voor de regionale kernsectoren maakindustrie, logistiek en leisure,komen speciale circulaire programma’s in combinatiemet digitalisering, dataficatie, energietransitieen arbeidsmarktontwikkeling.

Nationalecirculaire hotspot regio

Herman Gels, programmamanagerMidpoint Brabant Circulair licht de plannen toe: “Om de Sustainable Development Goals van de United Nations te halen,zullen we ook in Midden-Brabant flink aan de bak moeten. Ons gezamenlijk doel is om Midden-Brabant in 2030 voor 50% en in 2050 100% circulair te maken. In de Regio Deal met het Rijk is opgenomen dat Midden-Brabant wil uitgroeien tot een nationaal erkende circulaire hotspot. De Up-New programma’s en centra in Midden-Brabant staandaaromin nauwe verbinding met andereketeninitiatieven in Nederland en zelfs daarbuiten.Met Up-New geven we de kennis, inspiratie én handvaten om circulair ondernemen ook daadwerkelijk te injecteren in het DNA van jouw onderneming.”

Regio Deal

Up-Newis één van de zeventien projecten vande Regio Deal Makes & Moves van Midden-en West-Brabant. De hoofdpartners van het project zijn het Rijk, Provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, Stichting MOEDen Energiehuis. Fotocredits: Alphenberg Waalwijk (ecologisch gelooid le

Meer informatie over Midpoint Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!