Mijlpaal aanleg duurzaam warmtenet Bio-energie de Vallei Ede

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Gemeente Ede

De aanleg van het duurzame warmtenet door Ede heeft deze week een belangrijke mijlpaal bereikt: de doorsteek onder de rijksweg N224 van Veldhuizen naar Kernhem.

Mijlpaal aanleg duurzaam warmtenet Bio-energie de Vallei Ede

Door een speciale boormethode te gebruiken heeft het verkeer hier nagenoeg geen hinder van ondervonden. Hiermee blijft de aansluiting van de wijk Kernhem op duurzame warmte op schema.

Bio-energie De Vallei (BDV) bouwt dit jaar een bio-energiecentrale aan de Dwarsweg in Ede. Voor het transport van deze duurzame warmte naar ongeveer 3.000 woningen in Veldhuizen en Kernhem wordt vijf kilometer ondergronds warmteleidingentracé aangelegd. De bio-energie centrale moet in november 2013 operationeel zijn.

Mijlpaal N224

Er worden goede vorderingen gemaakt met de bouw van de bio-energiecentrale en de aanleg van het warmtenet. Het bouwwerk is op details na afgerond en de aanleg van het warmtenet ligt op schema. Op 26, 27, 28 augustus 2013 is er weer een mijlpaal bereikt. Om de wijk Kernhem te voorzien van duurzame warmte moest er een pijpleiding onder de N224 door gelegd worden.

Boring zonder verkeershinder

Roseboom-Ede heeft in opdracht van BDV 160 meter pijpleiding onder de weg door gelegd via een speciale boormethode, waardoor de weg niet hoeft worden opgebroken en het verkeer dus geen hinder ondervindt. Als eerste zijn er een aantal pilots ingeboord met een op afstand bestuurbare gyroscoopboorkop. Pilots zijn stalen buizen met een diameter van ca. 50 mm. Hierna zijn de boorgaten met een ‘ruimer’ verder vergroot totdat ze net iets groter zijn dan de pijpleiding die erdoorheen getrokken wordt. Als de gaten gereed zijn worden de pijpleidingen via een boorstreng erin getrokken. De boorstreng wordt met kranen en rollenstellen in de juiste positie gehouden.

Grote bijdrage aan duurzaamheid Ede

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Ede, de provincie Gelderland, Woonstede en Nuon. De bio-energiecentrale wordt gestookt met knip- en snoeihout dat afkomstig is van de gemeente Ede en enkele andere gemeenten en terreinbeheerders in de regio Food Valley. Door de levering van duurzame warmte aan ongeveer 3.000 woningen vermindert de uitstoot van CO2 per jaar met ongeveer 7.000 ton. Het is het grootste duurzaamheidsproject in de gemeente Ede en één van de grootste projecten van de provincie Gelderland op het gebied van hernieuwbare energie.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!