Milieueffecten uitbreiding COVRA goed beschreven

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffect en goed beschrijft.

Milieueffecten uitbreiding COVRA goed beschreven

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de minister van Economische Zaken - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) N.V. wil de opslagcapaciteit voor hoogradioactief afval op haar bedrijfsterrein in Borsele uitbreiden. Ook wil het bedrijf nieuwe gebouwen voor laag- en middelradioactief afval anders over het terrein verdelen dan nu is vastgelegd in de vergunning. Hiervoor moet de vergunning worden aangepast. Voordat een besluit over de vergunning wordt genomen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister van Economische Zaken heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Het advies

Het milieueffectrapport geeft duidelijk en overzichtelijk weer wat het plan is, waarom de uitbreiding nodig is. Ook de samenvatting is duidelijk en goed leesbaar. De milieueffecten van de uitbreiding voor de omgeving zijn duidelijk in beeld gebracht. Het rapport laat zien dat de milieueffecten van de uitbreidingen en nieuwbouw zeer beperkt zijn. Het stralingsniveau neemt door de uitbreiding zeer licht toe, maar blijft ruimschoots binnen de normen, zowel bij normaal bedrijf als bij calamiteiten.

De Commissie vindt dat de milieueffecten van de uitbreiding goed beschreven zijn.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!