Miljoenen voor universiteiten

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Rijksoverheid

Diverse universiteiten krijgen samen € 25 miljoen voor ontwikkeling van toepassingen kennis.

Miljoenen voor universiteiten

De universiteiten van Delft, Twente, Tilburg, Wageningen en Utrecht krijgen samen € 25 miljoen om onderwijs en onderzoek meer toe te snijden op de ontwikkeling van maatschappelijk en commercieel interessante toepassingen.

Het geld is afkomstig uit het zogeheten valorisatieprogramma dat in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) wordt uitgevoerd door het Agentschap NL.

'De kennis in de hoofden van studenten, docenten en hoogleraren is goud waard,' zegt minister Verhagen (EL&I). 'De potentie van de kennisinstellingen voor onze economie en voor ons land is enorm. Toepassing van die kennis is kassa voor wetenschappers, universiteiten en bedrijven.'

De toekenning van de € 25 miljoen is een belangrijke stap om kennis bij universiteiten beter ten gelde maken en maatschappelijk te benutten. Universiteiten kunnen met deze fondsen bijvoorbeeld colleges geven aan studenten over het starten van eigen bedrijf, of onderzoekers bijstaan om hun wetenschappelijke kennis om te zetten in patenten voor aantrekkelijke diensten en producten.

Toepassing van wetenschappelijke kennis in commerciële en maatschappelijke producten en diensten is een prioriteit van het kabinet. In 2011 is er opnieuw geld beschikbaar om plannen van kennisinstellingen te helpen financieren. De ministeries van EL&I en OCW maken de omvang van deze fondsen binnenkort bekend.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!