Minder schade door criminaliteit bij bedrijven

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel

De criminaliteit tegen het bedrijfsleven is in 2010 sterk gedaald ten opzichte van 2004.

Minder schade door criminaliteit bij bedrijven

De daling was het duidelijkst in periode 2005-2007. Dit blijkt uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2010 (MCB). De totale schade van de vijf onderzochte sectoren is 573 miljoen euro. Dat is 16 procent lager dan in 2004.

Grootste dalers
In vrijwel alle onderzocht sectoren is de criminaliteit ten opzicht van 2004 gedaald. Diefstal in de detailhandel en inbraken in de bouw zijn de enige uitzonderingen hierop, deze zijn gelijk gebleven. De sterkste daling is te zien bij diefstal in de transportsector (-63 procent), zakelijke dienstverlening (-46 procent) en in de horeca (-41 procent).

Veranderingen 2010 ten opzichte van 2009
Een vergelijking van de resultaten van de MCB 2010 en 2009 laat zien dat het aantal diefstallen in de bouw en zakelijke dienstverlening afneemt (met respectievelijk 15 en 28 procent). Ook daalde het aantal vernielingen in de zakelijke dienstverlening met 25 procent. Voor de overige delictvormen zijn er geen aantoonbare veranderingen waar te nemen ten opzichte van 2009.

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven
De MCB heeft als doel het slachtofferschap van Nederlandse bedrijven in kaart te brengen. De monitor wordt sinds 2004 jaarlijks uitgevoerd. Door de onderzoekers van TNS Nipo zijn ruim 30.000 functionarissen van bedrijfsvestigingen in de bouw, horeca, detailhandel, transport en de zakelijke dienstverlening bevraagd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!