Minder starters in Gelderland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Het derde kwartaal van 2012 heeft minder starters opgeleverd dan een jaar geleden. Vorig kwartaal was deze trend al ingezet in alle regio's.

Minder starters in Gelderland

Dit kwartaal moeten de regio’s het opnieuw met minder starters doen. De dalingen zijn wel lager dan het landelijk gemiddelde van -7%. In FoodValley is de daling -6% het grootst, gevolgd door stadsregio Arnhem Nijmegen met -5% en de Achterhoek met -3%. Verder constateert Kamer van Koophandel Centraal Gelderland dat de oprichtingen (nevenvestigingen en dochterondernemingen) in alle regio’s afnemen en dat de faillissementen ook dit kwartaal fors toenemen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Economische Barometer van het derde kwartaal van 2012.

Starters en oprichtingen

Het aantal startende bedrijven kende in het derde kwartaal van 2012 een daling ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. Zowel landelijk, provinciaal als regionaal is dit het geval. Het aantal overige oprichtingen (=nieuwe nevenvestigingen en dochterondernemingen) vertoonde in het afgelopen kwartaal in alle regio’s een daling ten opzichte van het vorige jaar.

Opheffingen en faillissementen

Het aantal opheffingen laat voornamelijk een stijging zien. Alleen in FoodValley neemt dit aantal af. Dit komtmet name omdat het aantal opheffingen in het derde kwartaal van 2011 erg hoog was in deze regio. In de overige regio’s nemen de opheffingen toe.

Het aantal faillissementen neemt net als vorig kwartaal rap toe. In de Achterhoek is er sprake van een ruime verdubbeling. Veel bedrijven hebben het steeds moeilijker. De consument houdt door de aanhoudende onzekerheid de hand op de knip, waardoor steeds meer bedrijven failliet gaan.

Aanwas

De aanwas ((saldo startende bedrijven + oprichtingen) – (opheffingen + faillissementen)) van bedrijven in de verschillende regio’s is door bovengenoemde ontwikkelingen dit derde kwartaal wederom negatief vergeleken met die van 2011. Dit komt hoofdzakelijk door het dalend aantal starters en oprichtingen en de toegenomen faillissementen.

Over de Economische Barometer

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland publiceert ieder kwartaal de Economische Barometer per regio. Het doel van deze barometers is in het kort enkele economische variabelen te laten zien. De opzet is om ieder kwartaal de dynamiek en de prestaties van het bedrijfsleven per regio weer te geven.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!