Ministerie ondersteunt Zeeuwse arbeidsmarkt met twee miljoen euro

Het regionaal actieplan voor de versterking van de Zeeuwse arbeidsmarkt, dat deze zomer bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ingediend, is gehonoreerd met tweemaal een miljoen euro om het plan in 2019-2021 uit te kunnen voeren.

Ministerie ondersteunt Zeeuwse arbeidsmarkt met twee miljoen euro

Het regionaal actieplan is tot stand gekomen op verzoek van staatssecretaris Van Ark van SZW en heeft als doel meer mensen aan het werk te krijgen. Het landelijk programma Perspectief op Werk ondersteunt daartoe de arbeidsmarktregio’s met in totaal 70 miljoen euro. Zeeland kan nu aan de slag omdat het ingediende plan gehonoreerd is met twee miljoen euro.

Versterken van de samenwerking

De uitgangspunten van Perspectief op Werk zijn het verbeteren van de samenwerking tussen overheid en werkgevers, en het zo veel mogelijk toepassen van maatwerk. Om de samenwerking tussen Zeeuwse overheden en werkgevers te versterken, is dit voor de korte termijn uitgewerkt in de Doe-agenda Perspectief op Werk Zeeland. De belangrijkste pijlers hiervan zijn het versterken van de match tussen vraag en aanbod, de plaatsing van personeel goed en efficiënt laten verlopen voor beide partijen en vervolgens het behouden van de aanstelling door middel van scholing en/of begeleiding. De Doe-agenda voorziet onder meer in het ‘werkfit’ maken van werkzoekenden met gebrek aan arbeidsritme en -vaardigheden en het toeleiden van minstens 160 van hen naar een baan. Ook komt de structurele verbetering van de dienstverlening aan Zeeuwse werkgevers door de werkgevers-servicepunten van gemeenten en UWV aan bod.

De Doe-agenda Perspectief op Werk Zeeland is opgesteld en wordt uitgevoerd door Arbeidsmarktregio Zeeland (projectleiding), de dertien Zeeuwse gemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland, UWV en andere samenwerkingspartners.

Banenbrug Zeeland

De betrokken partijen hebben de ambitie uitgesproken om de werkgeversdienstverlening in Zeeland te verbeteren en te versterken. Er is een Zeeuwse stip aan de horizon geformuleerd en gevisualiseerd. De komende jaren zal hier gefaseerd naartoe gewerkt worden.

Meer informatie over Aan de slag in Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!