MKB en VNO-NCW pleiten voor inzage lastenontwikkeling

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

Om te voorkomen dat lokale belastingen niet harder stijgen dan de inflatie maken MKB-Nederland en VNO-NCW zich sterk voor een jaaroverzicht dat de ontwikkeling van lokale, ondernemersgerelateerde belastingen in kaart brengt.

MKB en VNO-NCW pleiten voor inzage lastenontwikkeling

In een brief aan minister Donner (Binnenlandse Zaken) staan belangrijke punten voor het bedrijfsleven die de minister mee zou moeten nemen in zijn overleg met lokale overheden.

Uit antwoorden op Kamervragen komt naar voren dat het kabinet in overleg met lokale overheden zich inzet voor gematigde lokale lastenontwikkeling. MKB-Nederland en VNO-NCW interpreteren dat ‘gematigd’ inhoudt dat de lasten niet meer dan het inflatiepercentage zullen stijgen. Rutte beloofde de ondernemersorganisaties nog op het jaarcongres van MKB-Nederland afgelopen najaar dat het bedrijfsleven niet via hogere lokale lasten de rekening van de bezuinigingen van het kabinet gepresenteerd zou krijgen. In de brief herinneren MKB-Nederland en VNO-NCW minister Donner aan deze uitspraak van de premier.

Een voor iedereen toegankelijke databank met gegevens over de ontwikkelingen van lokale belastingen zou volgens MKB-Nederland en VNO-NCW snel een gewenst inzicht geven in de lastenontwikkeling en verschil van mening over de feiten voorkomen. De ondernemersorganisatie willen hier graag afspraken over maken. Zo moet bijvoorbeeld de landelijke opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) en de OZB-opbrengst in iedere gemeente worden gesplitst in het deel dat wordt geheven van woningen en van niet-woningen. Ook moeten er landelijke en lokale cijfers beschikbaar komen over de ontwikkeling van alle andere ondernemingsrelevante belastingen en rechten, zoals precariobelasting, toeristenbelasting, baatbelasting, reclamebelasting en bouwleges.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!