MKB’ers scoren hoog in de slimmer werken bedrijfsscan

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB

MKB’ers passen slimmer werken redelijk goed toe. Dit blijkt uit de Slimmer Werken Bedrijfsscan die is afgenomen bij 221 ondernemers in het MKB van de Provincie Utrecht.

MKB’ers scoren hoog in de slimmer werken bedrijfsscan

Zo wordt een toename van de bedrijfsprestaties voor 23% verklaard door slimmer werken. De meting is verricht in het kader van het meerjarig project Mijn Bedrijf 2.0, een samenwerkingsverband van Hogeschool Utrecht, TNO, Syntens, TFI en een aantal organisatieadviesbureaus.

Bedrijfsscan
Via een bedrijfsscan is de mate gemeten waarin het bedrijf in staat is
1 organisatorisch flexibel in te spelen op veranderende eisen van de omgeving (organisatie),
2 medewerkers flexibel in te zetten (arbeid),
3 strategisch samen met anderen te innoveren (strategie), en
4 producten of diensten te verbeteren en te vernieuwen en deze succesvol in de markt te zetten (markt).
De uitkomst op de 4 onderdelen geeft aan in hoeverre slimmer werken wordt toepast. Op alle onderdelen is vrij hoog gescoord; circa 3,5 op een 5-puntschaal.

Opvallende uitkomsten
- Organisatie: 65% van de bedrijven vernieuwt regelmatig de werkprocessen. Ruim 70% van de bedrijven biedt medewerkers de ruimte om mee te beslissen over werktijden en thuiswerken. 
- Arbeid: bij circa 50% van de bedrijven hebben de medewerkers weinig zeggenschap over de besluiten die binnen het bedrijf worden genomen. 
- Strategie: circa 45% van de gescande bedrijven werkt samen met derden om tot nieuwe producten of diensten te komen. Circa 25% van de bedrijven doet dit nauwelijks tot niet. 
- Markt: bijna 70% van de bedrijven vindt zichzelf goed in het ontwikkelen van nieuwe ideeën en in het omzetten van deze ideeën in concrete resultaten.

Conclusie
De meting laat zien dat investeren in slimmer werken loont. Er valt winst te behalen door continu te zoeken naar verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden in het bedrijf en daarbij te letten op het ontwikkelen van nieuwe ideeën en het aanboren van nieuwe markten. Daarbij is het belangrijk om concrete bedrijfsdoelen op te stellen. Dit helpt om te focussen en tijdig bij te sturen. Het betrekken van medewerkers bij de besluitvorming binnen het bedrijf leidt tot een groter draagvlak, hogere medewerkerbetrokkenheid en minder verzuim. Door actief samen te werken met anderen - bijvoorbeeld met klanten, leveranciers en ondernemers - breng je relevante kennis van buiten naar binnen.

Vervolg
Op dit moment lopen bij veel van de gescande bedrijven verbetertrajecten op het gebied van slimmer werken. De trajecten worden mede gefinancierd met een innovatievoucher van € 4.000,-. De eerste resultaten van deze trajecten worden deze zomer verwacht.

 

 

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!