MKB Green deal

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB

Natuur- en milieuorganisaties, ondernemingen en de overheid hebben een "Groene Groei deal" met elkaar gesloten. Ondernemen en duurzaamheid gaan hiermee hand in hand.

MKB Green deal

Dit brede verbond gaat concrete, duurzame innovaties door bedrijven en de toepassing daarvan stimuleren. Door de economische kansen van verduurzaming te verzilveren wordt op ondernemende, innovatieve wijze bijgedragen aan het behalen van nationale en internationale energie- en klimaatdoelstellingen. MKB-Nederland sluit nog een extra Green Deal waarbij tot en met volgend jaar 480 bedrijven 20 procent energiebesparing gaan realiseren en 20 bedrijven een vergroening van de energievoorziening.

De Groene Groei Deal is de overkoepelende deal van een serie sector- en bedrijfsdeals die zijn ondertekend en die de komende jaren verder zullen worden uitgebreid. De overheid belooft in de deal om barrières (wetgeving, vergunningen, financiering) waar ondernemers op weg naar verdere verduurzaming tegen oplopen, te zullen slechten. Zo wordt regelgeving op het gebied van afvalstoffen, toegestane emissies en meststoffen aangepast ten behoeve van het hergebruik van reststoffen en de bio-based economy.

Projecten in de Groene Groei Deal
Voorbeelden van projecten zijn KLM, die dit najaar 200 vluchten van Amsterdam naar Parijs op biobrandstof (op basis van afgewerkt frituurvet) gaat uitvoeren. Desso en Van Ganzewinkel gaan tapijtafval opwaarderen naar secundaire brandstof en indien mogelijk recyclen tot hoogwaardige grondstof. Essent, Nederlandse Groen Gas Maatschappij en Friesland Campina gaan werken aan de productie van vloeibaar biogas via vergisting van mest bij boerenbedrijven. Er is zicht op uitrol naar 125 agrarische bedrijven. Er zullen dit jaar nog tientallen andere projecten bijkomen.

MKB Green Deal
In de MKB Green Deal zal MKB-Nederland 25 projecten met intermediairen opzetten om de drempels die ondernemers in de praktijk ervaren bij het realiseren van energiebesparing weg te nemen. Hoe minder drempels, hoe meer ondernemers maatregelen zullen nemen om energie te besparen. Het is de bedoeling dat de ervaringen uit de projecten als voorbeeld kunnen dienen voor alle ondernemers die energie willen besparen. Goed voorbeeld doet volgen, zo is het idee achter de Green Deal.

MKB-Nederland sluit Green Deals met verschillende brancheorganisaties en is een project met de provincie Overijssel gestart. Bij succes kunnen andere provincies en grote steden volgen. Om de projecten en de prestaties van het bedrijfsleven te laten zien hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vandaag de website www.OndernemendGroen.nl gelanceerd.

Exporteren van groene producten
Naast projecten komen er ook ‘groene handelsmissies’ die de exportkansen van groene producten voor het Nederlandse bedrijfsleven bevorderen. Ook komt er een internationale benadering van grondstoffenschaarste en biodiversiteit.

Groene Groei Board
In de deal met de overheid werken Natuur & Milieu, de Natuur en de Milieufederaties, MVO Nederland en de ondernemingsorganisaties, MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland samen. Alle partijen nemen zitting in een ‘Groene Groei Board’. Deze stimuleert en bewaakt dat de brede toepassing van ‘groei en groen’ van de grond komt. Onmiddellijk gaat aandacht uit naar de financiering van duurzame initiatieven die kansrijk zijn en naar de mogelijkheden om energie te besparen in woningen en kantoren. Barrières die hier liggen moeten begin volgend jaar zijn weggenomen.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!