MKB Groei-index aan kabinet en gemeenten aangeboden door MKB-Nederland

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland gaat het kabinet ondersteunen bij het ontwikkelen van een op groei gerichte ondernemerschapsagenda.

MKB Groei-index aan kabinet en gemeenten aangeboden door MKB-Nederland

Tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland vandaag lanceerde voorzitter Loek Hermans de MKB Groei-index. Dit is een nieuw en uniek kwartaalonderzoek naar de stand van zaken op zes deelonderwerpen waarmee ondernemers zelf aangeven dat deze cruciaal zijn om te kunnen groeien. De index geeft aan welke factoren de groei van het mkb remmen of juist stimuleren. Kabinet en gemeenten kunnen hun maatregelen daarop afstemmen. De start van het kabinet Rutte is de nulmeting voor de index.

De MKB Groei-Index bestaat uit zes onderwerpen die bepalend zijn voor de mate waarin ondernemers kunnen groeien: de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel; de fysieke ruimte; regelgeving; bedrijfsfinanciering; lokale lasten; de samenwerking met kennisinstellingen en andere bedrijven. Voor de MKB Groei-Index maakt MKB-Nederland gebruik van cijfers, die door het EIM per onderwerp worden gewogen en in één cijfer samenkomen. Het unieke van deze index is dat niet de macro-economische groeicijfers worden gebruikt, maar de cijfers over de onderwerpen die in de dagelijkse praktijk van de ondernemer het meest herkenbaar zijn.

De index zal elk kwartaal worden gepresenteerd door een kleine groep succesvolle mkb-ondernemers, die daarbij het kabinet en gemeenten ook steeds zullen wijzen op de benodigde acties. MKB-Nederland vraagt kabinet en gemeenten elk kwartaal om een heldere en daadkrachtige reactie op de stand van zaken. “Daarmee wil MKB-Nederland bereiken dat het kabinet-Rutte niet de boeken ingaat als bezuinigingskabinet, maar als kabinet van groei en optimistisch ondernemen”, aldus voorzitter Loek Hermans.

De MKB Groei-Index wordt in het eerste kwartaal van 2011 voor het eerst gepresenteerd.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!