MKB Idee legt focus op ontwikkeling van technisch midden- en kleinbedrijf

  • Technologie
  • Bron: RVO

Bent u technisch mkb-er en heeft u een tekort aan goed geschoold personeel? Of heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Denk dan mee over oplossingen met de regeling MKB Idee.

MKB Idee legt focus op ontwikkeling van technisch midden- en kleinbedrijf

De regeling MKB Idee is gericht op technisch mkb. Het tekort aan goed geschoold personeel in deze sector is immers groot. Zelfs als iedereen die een bèta-technische studie doet en in een bèta-technisch beroep zou gaan werken, zijn er nog tekorten. Om-, bij- en herscholing biedt uitkomst.

Budget MKB Idee

De subsidie uit de regeling MKB Idee bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project zoals loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden.

Het subsidiebedrag per project moet lager zijn dan € 125.000. Als een samenwerkingsverband de subsidie aanvraagt, bedraagt de subsidie maximaal € 200.000 voor het project. De deelnemers onderling mogen daarvan niet meer dan € 125.000 aan subsidie ontvangen. Het subsidieplafond voor de regeling bedraagt € 2.000.000.

Voorwaarden

Ervaart u belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig of toekomstig werkenden? U kunt subsidie aanvragen voor een projectvoorstel dat als doel heeft deze belemmeringen weg te nemen. Daarnaast moet het project passen binnen 1 van de door de Rijksoverheid uitgekozen categorieën.

Aanvragen

U kunt subsidie voor een project aanvragen vanaf 3 september 2018 9.00 uur tot uiterlijk 20 september 2018 17.00 uur. Een onafhankelijke adviescommissie adviseert de minister over de rangschikking van de aanvragen. De hoogst gerangschikte aanvragen ontvangen subsidie, tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt. De rangschikkingscriteria vindt u in artikel 3.21.8 in de Staatscourant-publicatie.

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!